15.mars//Viktig medlemsmøte i OAF!

  Sist oppdatert 09.03.2017
Bli med å forme medlemsorganisasjonen din og sikre arkitektfaget for fremtiden!

Som et medlemsstyrt, landsdekkende fagideelt forbund med 13 lokalforeninger spredt over hele landet, har NAL som formål å:

- tydeliggjøre arkitektfagets samfunnsmessige betydning
- bidra til et bærekraftig samfunn
- bedre rammebetingelsene for arkitektur
- fremme høy kvalitet i utøvelsen av faget

Et ambisiøst og viktig formål, ja. Hvordan sikres det best? Er faget vårt viktig for samfunnet? Hva skal NAL levere – til deg – til samfunnet? Hvorfor skal det være opplagt å være medlem av NAL? Hva skal det koste, hva skal man få, og hva skal man bidra med til omverden?

Visste du at OAF og NAL er over 100 år gamle medlemsorganisasjoner der det er DU som medlem som bestemmer? Har du tanker om hvordan arkitektenes fagideelle organisasjon bør tilrettelegges for best å møte fremtidens utfordringer og muligheter?

Styret i OAF inviterer til å diskutere hvordan NAL som medlemsorganisasjon skal samspille og organisere seg for best å tjene sitt formål og sine medlemmer.  Innspill i medlemsmøtet vil danne grunnlag for OAF-representantenes innspill i kommende workshop II og representantskapsmøte 20. og 21. april 2017. Dette som ledd i NALs pågående fornyelsesprosess

Nå rigges NAL og Oslo Arkitektforening for de neste 100 årene. Kom og si din mening!

Vel møtt i Arkitektenes Hus, Josefines gate 34 - onsdag 15. mars kl. 17-20