Flere søkemuligheter

Arendal kultur- og rådhus

  Sist oppdatert 01.11.2012

Universelt utformet bygg for kommuneadministrasjon, regionalt kulturhus og kollektivterminal. Norges handikapforbunds Tilgjengelighetspris 2006.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2005
  • Arealforbruk: 12 000 m2 (brutto)

Arendal kultur- og rådhus sto ferdig i 2005 og er et tidlig eksempel på offentlig bygg med god universell utforming. Bygget er både byens rådhus og kulturhus. I tilknytning til bygget ligger en sentral plass og kollektivterminal. Kulturhuset ligger på gatenivå og omfatter en hovedsal med kapasitet til 800 personer, og en tilliggende mindre sal - black box. Rådhuset ligger rundt- og over de to kultursalene. 5. og 6. etasje er opphengt i en frittstående buet stålkonstruksjon over den store salen Mot plassen er bygget formet som et amfi. Forplassen benyttes til kulturhusets aktiviteter, men er også et av byens tre sentrale byrom, sammen med Pollen og Torget.

Universell utforming

Hovedløsninger for alle
Arendal kultur- og rådhus har hovedløsninger som gir god tilgjengelighet, enten man arbeider i bygget, eller oppsøker det som gjest. Kulturhuset og kommunens servicetorg er tilgjengelig fra gateplan. Samordnet heis- og trappeløsning formidler trafikk mellom etasjene.
De ulike funksjoner skal betjene kommunale funksjoner om dagen, og kulturaktiviteter om kvelden. Dette gjelder f.eks kommuneadministrasjonens kantine i 2.etasje, som også kan være del av kulturhuset om kvelden.
Med enkelte unntak er kontorplassene organisert i åpent landskap, med uformelle møteplasser i hver etasje. Arbeidsplassene er utformet slik at alle plasser kan benyttes av alle, uten spesielle tilpasninger. Møterom og stillerom er tilgjengelige for alle nær tilknytning til arbeidsplassen.

 

Fremkommelighet
Heis og trapp har samordnet plassering og gir adkomst til alle etasjer. Hver etasje er organisert på ett plan, uten trinn. Planene er organisert og møblert på en slik måte at det er enkelt å manøvrere med rullestol. På alle plan finnes minst ett toalett med manøvreringsplass for rullestol. Kultursalene har parvise plasser både på galleri og nedre plan tilrettelagt for rullestolbrukere.

Orienterbarhet

Bygget har en logisk planløsning som gjør det lett å finne frem. I 1. etasje leder markering i gulv, i form av hvit marmor i skifer, frem til publikumsskranken. De åpne kontorlandskapene er tydelig organisert i gangsoner og oppholds-/ kontorsoner. Heis har taktil merking og talefunksjon.  Orienteringskilt har fargekoder.
Utsatte glassflater er merket, og på søyler og utkragene bygningselement er markert med kontrastfarger. I gangsoner og trapper er belysning særlig ivaretatt. 
Bussholdeplassene har tydelig skilting om avganger og lokalisering.
Bygget har forbedringspotensiale i forhold til merking av trappetrinn, skilting i adkomstsone og køautomat (som i dag er vanskelig å benytte for synshemmede).

 

Bygningsdeler
Hovedinngang har dørhåndtak som følger hele dørens lengde og kan benyttes uavhengig av høyde. Alle dører inn til offentlige areal har automatisk døråpner, øvrige dører har automatisk åpning ved bruk av nøkkelkort. Utstrakt bruk av glassflater bedrer oversikt og kommunikasjon på begge sider av døren.
Publikumsskranke og arbeidsplasser i kommuneadministrasjonen kan reguleres i forskjellige høyder.

 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 12 000 m2 (brutto)

ENERGI

Energiforbruk: 145 kWh / m2 BTA (beregnet)
Energikilder: Fjernvarme, olje og el. Kjøling fra fjernkjøleanlegg

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 248 mill.NOK (eks. mva)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Per Thomassens gate 1, 4836 Arendal
Kommune: Arendal
Prosjektperiode: 2005
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: KRS-gruppen
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Mur,nr4/05, Byggekunst nr 07/05

KILDER

Mur,nr 4/05, Byggekunst nr 07/05, LPO arkitektur og design pers.med.
Foto : Arild de Lange Nilsen og LPO

VEDLEGG