"Adapt" vant plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 29.09.2017
— Norske arkitekters landsforbund (NAL) gratulerer team Urbis med seieren. Statsbygg har valgt et høyst kompetent team. På vegne av arkitektstanden i Norge oppfordrer vi Statsbygg til å gi arkitekt- og rådgivningsteamet tilstrekkelig handlingsrom til å kunne bearbeide og foredle prosjektet. Vi forventer også at et nytt regjeringskvartal løses med den fremste kompetansen innen energi- og miljøløsninger.

Alex_tilpasset— Vi imøteser en prosess hvor velfundert kritikk og konstruktive innspill blir hensynstatt, særlig hva gjelder arealbehov, bevaring, sikkerhetsbehov og ikke minst i å forme byrom som er inviterende for byens befolkning. Regjeringskvartalet har stor symbolverdi utover byens og landets grenser. Prosjektet blir en fysisk manifestasjon av vårt demokrati, hvor kvalitet, nyskapning og gode menneskelige omgivelser må stå i høysetet for at dette skal bli et arkitektonisk flaggskip for landet vårt, uttaler NALs president, Alexandria Algard. Foto: Tommy Ellingsen.


Bak "Adapt" Team Urbis bestående av Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen. Underleverandører: Haptic Architects, Scenario, NIKU.

Det var opprinnelig syv prosjekteringsgrupper som deltok i konkurransen, og i mai leverte de sine løsningsforslag. En jury på ni medlemmer har vurdert konkurransebidragene og i slutten av juni i år kåret de to vinnere. De to vinnerne gikk inn i forhandlinger med Statsbygg og endelig vinner er nå kåret.

68733584

Slik skal det etter planen bli i 2027. Det er fortsatt lenge igjen til grunnsteinen legges på Hammersborg i Oslo. Stortinget skal behandle byggestart og kostnadsramme først i 2019, mens byggearbeidet etter planen skal begynne i 2020. Illustrasjon: Statsbygg.

68733542

Les juryrapporten her

Fra nettsiden til Statsbygg står følgende:

"Etter at juryen kåret «Adapt» og «Lysning» som vinnere i arkitektkonkurransen i juni, har de to teamene bak vinnerforslagene, Team Urbis og G8+, vært i forhandlinger med Statsbygg om tildeling av prosjekteringskontrakt. Nå har Statsbygg bestemt seg.

- Vi har i dag meddelt at vi har til hensikt å inngå kontrakt med prosjekteringsgruppen Team Urbis som står bak løsningsforslaget «Adapt». Team Urbis hadde samlet sett det beste tilbudet, og «Adapt» vil da være grunnlaget for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg. - Dette er en stor milepæl og peker ut en tydelig vei videre i utviklingen av nytt regjeringskvartal, påpeker Statsbygg-sjefen.

For å komme fram til det beste tilbudet, har juryens vurderinger og rangering av løsningsforslagene hatt størst vekt - 50 prosent. Videre teller oppgaveforståelse og tilbudt nøkkelpersonell 35 prosent og honorar 15 prosent.

- I evalueringen av oppgaveforståelse, nøkkelpersonell og honorar er det veldig tett mellom konkurrentene, men med et lite fortrinn i favør Team Urbis. Vurderingen av løsningsforslagene har vært basert på konkurranseutkastene, juryens rapport og resultatet av forhandlingene. På dette kriteriet er Adapt og Team Urbis klart best. I sum betyr det at Team Urbis har det beste tilbudet, sier Nikolaisen.

Løsningsforslagene er ikke bearbeidet under konkurransen med forhandling. Det kun foretatt noen avklaringer.

Statsbygg planlegger å signere kontrakten med Team Urbis i uke 41, og ganske snart etter dette starter arbeidet med utarbeidelse skisseprosjekt og etter hvert forprosjekt. Det er ventet Stortingsbehandling av kostnadsramme i 2019, noe som kan gi byggestart i 2020."

Les mer på nettsiden til Statsbygg

Faktaboks om NAL

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har rundt 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitektur, og er en pådriver i arkitekturpolitiske saker. Medlemmer av NAL har rett til å kalle seg arkitekt MNAL.