Aktuelt

 • Skole og aktivitetshus i Våler - Spørsmål og svar #2

  27.02.2017

  Fristen for å stille spørsmål knyttet til forståelsen av konkurranseprogrammet med vedlegg var 20.02.2017. Her finner dere komplett oversikt over spørsmål og svar.

 • Sykkelhotellene kommer! - ny befaring

  23.02.2017

  Det legges opp til en ekstra befaring til tomtene i sykkelhotellkonkurransen, tirsdag 7. mars etter lunsj.

 • Møtte KMD om TEK17

  22.02.2017 # Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk , Bolig- og bygningspolitikk

  Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene (AiN) og Rådgivende ingeniørers forening (RIF) møtte tirsdag 21. februar statssekretær Bjørnar Laabak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De fremmet en felles kritikk av kvalitetsreduksjonene som foreslås i TEK17.

 • Europan 14

  20.02.2017

  Europan 14, verdens største konkurranse for unge arkitekter og landskapsarkitekter, er lansert. Lillestrøm, Narvik og Alta er tre av 45 europeiske byer som stiller med konkurranseområde.

 • Prosjektstøttemidler til lokalforeningene 2017

  20.02.2017

  Styret i NAL vedtok i møte 9. februar tildeling av kroner 522 500 etter søknad. Totalt er potten på kroner 1.6 millioner. Restbeløpet, kroner 1.1 millioner fordeles på halvårsbasis etter modell vedtatt av Representantskapet. NAL mottok i alt 28 søknader fra syv lokalforeninger. Alle lokalforeningene ble tilgodesett.

 • Markeds- og kommunikasjonsrådgiver

  17.02.2017

  Vil du bli vår nye kollega? Husk søknadsfristen 3. mars.

 • Skole og aktivitetshus i Våler - Spørsmål og svar

  16.02.2017

  Vi har mottatt flere spørsmål som her blir besvart.

 • Åpen konkurranse om sykkelhoteller i Oslo og Bærum

  14.02.2017

  FutureBuilt, i samarbeid med Oslo kommune og Bærum kommune, inviterer til åpen plan- og designkonkurranse for konsept for sykkelhoteller i Oslo kommune og Bærum kommune.

 • Arkitekt MNAL Stein Halvorsen æresmedlem av det amerikanske arkitektforbundet

  10.02.2017

  Æresbevisningen "Honorary Fellows" gis av The American Institue of Architects (AIA) til internasjonale kolleger for betydelig bidrag til arkitektur og samfunn. Medaljen overrekkes under en sermoni i Orlando 28. april.

 • Åpen konkurranse om Kjøpmannsgata offentliggjøres 9. mars 2017

  10.02.2017

  Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterer til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim. Formålet med konkurransen er å finne helhetsgrep som løfter og vitaliserer området. Konkurransen offentliggjøres 9. mars 2017.

 • Følg NAL på Snapchat

  10.02.2017

  Er du på Snapchat? Det er vi også.

 • TEK17 – Forenklede forskrifter gir dårligere boliger

  10.02.2017 # Bolig- og bygningspolitikk , Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk

  Myndighetene vil med ny byggteknisk forskrift lempe på kravene til de små boligene, slik at de blir mindre, enklere og billigere. Forventningen er at reduserte byggekostnader skal stimulere til økt boligproduksjon. Problemet er at den forventede kostnadsreduksjonen tilfaller boligutviklerne. Boligkjøperen sitter igjen med svarteper – med en dårlig, trang og lysfattig bolig, til uendret markedspris, hevder arkitektorganisasjonene.

 • – Byggebransjen trenger mer kompetanse på gjenbruk av materialer

  09.02.2017

  Landskapsarkitekt MNLA, Even Reinsfelt Krogh, har i sin masteroppgave på NMBU sett på gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen. Nå jobber han hos BarBakke landskapsarkitekter, og er en av foreleserne på NALs kurs "Miljøvennlig materialbruk" 28. februar.

 • Foreslå kandidat til Norsk Stålkonstruksjonspris 2017

  08.02.2017

  Norsk Stålkonstruksjonspris ble første gang delt ut i 1991 og gikk til Stranden, Aker Brygge. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Siste gang prisen ble delt ut var i 2015 og den gikk da til DNB Bygg A i Bjørvika, Oslo.

 • Reparasjon

  06.02.2017

  Mellom det gamle og det nye ligger et stort spenn av muligheter, fra vedlikehold, reparasjon og restaurering til full transformasjon. Arkitektur N nr.1 presenterer blant annet kulturarenaen Sentralen, utstillingsserien Repair og restaureringen av den historiske hagen på Stend hovedgård.

 • Skole og aktivitetshus i Våler - «kjærlighetsstien»

  02.02.2017

  Se forprosjektet som omhandler «kjærlighetsstien» som går langs Glomma og forbi skoleområdet.

 • Skole og aktivitetshus i Våler - dwg og sosi

  02.02.2017

  Last ned oppdaterte dwg- og sosi-filer.

 • NAL trenger din mening

  27.01.2017

  Arbeidet med å styrke og tydeliggjøre NAL fortsetter. Innspill fra medlemmene er viktig for å kunne utvikle organisasjonen til det medlemmene ønsker. Nå forberedes både digital spørreundersøkelse og diskusjonsmøter i lokalforeningene.

 • Vårens kurskatalog er klar

  26.01.2017

  Mange nye kurs lanseres denne våren. Vi er glade for å presentere et variert og aktuelt kursprogram.

 • Arkitekturkonkurranse om sykkelhoteller

  25.01.2017

  FutureBuilt-kommunene Oslo og Bærum satser tungt på sykkel og lanserer nå åpen plan- og designkonkurranse om sykkelhoteller – Sykkelhotellene kommer! Det skjer onsdag 15. februar.