Aktuelt

 • Arkitekturdebatt: Kan vi stole på at utbyggere løser boligmarkedets utfordringer?

  27.04.2017

  Se opptaket fra arkitekturdebatten som ble arrangert på Design og arkitektur Norge (DOGA) 25. april.

 • Kjøpmannsgata - Oppsummering fra befaring i området 23.03.2017

  27.04.2017

  Nå har Trondheim kommune lagt ut nye vedlegg med oppsummering fra befaring i området og spørsmål og svar i forbindelse med oppstartsseminar den 23. mars.

 • NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

  27.04.2017

  Målet med Arkitekturprisen er å engasjere medlemmene i NAL, NIL og NLA til å stemme fram prosjektet med høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet. En pris der medlemmene i de tre organisasjonene i felleskap kan diskutere og definere kvalitet, og bidra til en aktiv, konstruktiv og tverrfaglig diskusjon.

 • Wildcardkontoret THA arkitekter vant i Setesdal

  26.04.2017

  Statens vegvesen har arrangert ein plan- og designkonkurranse for å få gode og nyskapande forslag på leskur som kan passe inn i natur- og kulturlandskapet i Setesdal.

 • Strategiske og organisatoriske grep for NAL

  25.04.2017

  Torsdag 20. april, var representatskapet (RS), styret, administrasjonens ledergruppe, redaktør i ArkitekturN, tilitsvalgt i administrasjonen, samt kontrollkomite og påtroppende administrerende direktør som starter til høsten, samlet til workshop nummer to i rekken av tre.

 • Oppsummering fra NALs Representantskapsmøte 2017

  25.04.2017

  Fredag 21. april ble årets Representantskapsmøte (RS-møte) gjennomført på Quality Hotell Leangkollen i Asker. Møtet ble ledet av Representantskapets ordfører Amund Eggum Wangen. 16 representanter var samlet til møtet. I tillegg deltok NALs kontrollkomité, styret, administrasjonens ledelse og begge tidsskriftene som observatører.

 • Ny sesong med Arkitektens Hjem

  25.04.2017

  Den tredje sesongen med NRK-serien "Arkitektens Hjem" starter tirsdag 2. mai kl 21.30 på NRK2. Seks av NALs medlemmer blir her profilert i NRKs arkitekturserie.

 • Master i Universell design og tilgjengelighet på AAU København

  24.04.2017 # Universell utforming

  Universell design handler om sosial bæredyktighet og verdiskaping. Hvis du har lyst til å bli ekspert på Universell design i bygg kan du nå melde deg på Mastergradstudium på Aalborg Universitet i København, med påmeldingsfrist 1. Juni og studiestart september 2017.

 • 3 navnekonvolutter uten prosjekt

  11.04.2017

  I tillegg til de 31 registrerte konkurranseutkastene NAL mottok inn innen fristen, kom det også inn tre navnekonvolutter, men ikke prosjektene som tilhørte dem.

 • 31 utkast til konkurransen Sykkelhotellene kommer!

  08.04.2017

  Innen fristen fredag 7.4.2017 klokken 12.00 var det registrert 31 mottatte utkast til konkurransen Sykkelhotellene kommer!

 • Kjøpmannsgata - Nye vedlegg til Konkuransen i Kjøpmannsgata

  07.04.2017

  Nå har Trondheim kommune lagt ut nye vedlegg med mer informasjon om konkurranseområdet.

 • Åpningstider i påsken

  07.04.2017

  Sentralbordet, resepsjonen og biblioteket er stengt mandag-onsdag i påskeuken.

 • Praktisk info om innlevering - Sykkelhotellene kommer!

  06.04.2017

  Vi informerer om at det er mulig å benytte WeTransfer eller Dropbox ved innlevering av utkast.

 • RS-møte 21. april 2017

  04.04.2017

  Representantskapets ordinære, årlige møte avholdes på Quality Leangkollen Hotell, Asker fredag 21. april 2017. Sakspapirene ble utsendt 3. april 2017. I tillegg kan dokumentene leses her.

 • 48 konkurranseutkast til skole og aktivitetshus i Våler

  04.04.2017

  Innen fristen mandag 3.4.2017 klokken 15.00 var det registrert 48 innkomne konkurranseutkast til skole og aktivitetshus i Våler.

 • Hvermannsens knuste boligdrøm

  03.04.2017

  Hva kan konsekvensene bli for Hvermannsen om vi får dårlige byggeforskrifter i nye TEK17? Vi har illustrert dette med en spissformulert film på to minutter! Husk lyd.

 • Betong på nye måter

  03.04.2017

  På NALs kurs "Kreativ bruk av betong" 28. april, finner du fire anerkjente norske arkitekter blant foredragsholderne, Magne Magler Wiggen, Einar Hagem, Tom Wike og Vidar Knutsen. Disse vil gi deg inspirasjon til å jobbe videre med betong på en ny måte.

 • Moholt 50 | 50 vant årets trebyggeri 2016

  31.03.2017

  Vinneren av prisen Årets trebyggeri 2016 er «Moholt 50 | 50». Prisen ble delt ut på Byggedagene 29. mars. Prosjektet har utfordret alle de involverte aktørene til å bidra med utvikling og nytenking. Prosjektet består av 5 «boligtårn» og en barnehage som sammen danner en ny, liten bydel. Byggene er basert et industrialisert byggesystem i massivtre som gir mange spennende perspektiver for urbant trebyggeri i framtiden.

 • Nå blir det enklere å finne frem i NALs kurskalender

  31.03.2017

  NAL har endelig lansert nye kurssider med et helt nytt responsivt design, søkemulighet, et tydeligere skille mellom vanlig kurs og nettkurs, bedre kategorisering og lister.

 • Uryddig prosess fra Statsbyggs side

  31.03.2017

  I 2009 vant SQ Arquitectos (Worksonland) den åpne plan- og designkonkurransen om nytt sørsamiske kultursenter – Saemien Sijte i Snåsa. Statsbygg skal nå gjennomføre et nytt forprosjekt for Saemien Sijte på den samme tomten og har valgt et annet arkitektkontor for dette arbeidet. NAL stiller spørsmålstegn ved flere forhold knyttet til Statsbyggs håndtering av dette prosjektet.