Aktuelt

 • NAL er på rett vei

  23.02.2018

  NALs representantskap (RS) har tilbakelagt to vellykkede møtedager i Arkitektenes Hus, Oslo. Det ekstraordinære møtet fredag 2. og lørdag 3. februar 2018 omhandlet i hovedsak strategiske og organisatoriske anbefalinger fra First House sin rapport, høringsinnspill og styrets anbefalinger. Det ble fattet tydelige og omforente vedtak etter gode diskusjoner i forberedelsesmøtet den første dagen, og styret er bedt om å utrede flere punkter frem til sommerens ordinære representantskapsmøte i juni 2018.

 • Huntonstranda - 25 forslag har kommet inn så langt.

  22.02.2018

  Det er registrert hele 25 forslag pr. 21.februar 2018.

 • Arkitektene med innspill til ny kulturmelding

  21.02.2018

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Arkitekbedriftene i Norge (AiN) har sendt innspill til ny kulturmelding.

 • NAL i dialog på Stortinget

  21.02.2018 # Klima, miljø og energi

  Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL) besøkte Høyre-politikeren Liv Kari Eskeland på Stortinget fredag 16. februar. Eskeland, som sitter i Energi- og miljøkomiteen har selv bakgrunn som arkitekt.

 • "Ibsenbiblioteket" – også tilrettelagt for Wildcard

  16.02.2018

  Ett av de tre teamene som skal velges i parallelloppdraget for Ibsenbiblioteket skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard).

 • Parallelloppdrag for prosjektet "Ibsenbiblioteket"

  16.02.2018

  Skien kommune inviterer til parallelloppdrag for tverrfaglige arkitektgrupper for prosjektet «Ibsenbiblioteket». Ett av de tre teamene som skal velges skal være et yngre, nyetablert kontor (Wildcard).

 • NAL søker redaktør for Arkitektnytt

  16.02.2018

  Vi søker nå etter en faglig engasjert redaktør med stor arkitekturfaglig innsikt og godt overblikk over fagets mange roller i samfunnet, samt ledererfaring. Søkeren må ha svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne, erfaring med journalistikk og redaksjonelt arbeid, samt med personalledelse. Vi ser etter kompetanse som gjør vedkommende i stand til å lede det redaksjonelle arbeidet med entusiasme som kan gi leserne en fortløpende kritisk forståelse av de arkitektfaglige diskusjonene i Norge, men også med et internasjonalt perspektiv.

 • Nye Nittedal sentrum

  13.02.2018

  Nye Nittedal sentrum skal utvikles til et attraktivt og bærekraftig sentrum for hele Nittedal kommune. Kommunen inviterte tre tverrfaglige arkitektgrupper om å komme med forslag til utvikling av Rotnes som nytt sentrum. Les mer i NAK 493.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - nye bilder

  13.02.2018

  Bilder av hallen som skal romme Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 er lagt til i konkurransens vedleggsmappe.

 • Wildcard Hesselbrand med paviljong på Stockholm Furniture & Light Fair

  09.02.2018

  Hesselbrand har designet paviljongen Rooms House (Kärnhuset på svensk), et samarbeid med Tidskriften Rum, som stilles ut på årets Stockholm Furniture & Light Fair. Paviljongen er en modell i skala 1:1 av Hesselbrands visjon for fremtidens familiebolig.

 • Digitalt bibliotek

  09.02.2018

  NALs fagbibliotek har ikke bare en stor boksamling, men også en av landets største samlinger av arkitekturtidsskrifter fra hele verden. NAL har i lengre tid jobbet med å digitalisere biblioteket, slik at alle medlemmer skal ha glede av det, uavhengig hvor i landet de måtte befinne seg.

 • Kurset «Utfordringer i komplekse byggesaker» går Norge rundt

  06.02.2018

  16. -21. april sender vi en av våre mest erfarne foredragsholdere på turne i Norge. Kurset "Utfordringer i komplekse byggesaker" er planlagt avholdt i fem norske byer.

 • Vellykket representantskapsmøte i NAL

  05.02.2018

  NALs representantskap har tilbakelagt to møtedager i Arkitektenes Hus, Oslo i helgen 2. og 3. februar 2018. Møtet omhandlet i hovedsak strategiske anbefalinger fra First House sin rapport, høringsinnspill og styrets anbefalinger. Det ble fattet gode vedtak, og styret er bedt om å utrede flere punkter frem til sommerens ordinære representantskapsmøte i juni 2018.

 • Prekvalifiserte team på Notodden

  01.02.2018

  Utvelgelseskomiteen i Notodden kommune er nå ferdig med sitt evalueringsarbeid av de 22 innkomne søknadene. Komiteen har valgt ut fem team til den begrensete plan og designkonkurransen om boliger og utforming av boligområde på Notodden.

 • Nytt lys for sentralstasjonen

  26.01.2018

  «Nordisk lys» ble denne uken annonsert som vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen «Fjordporten Oslo S». Reiulf Ramstad Arkitekter ledet gruppen som stod bak vinnerutkastet. De øvrige på teamet var CF Møller, Bollinger Grohmann, Transsolar og Franke-Meißner.

 • Juryoppnevninger høsten 2017

  26.01.2018

  En av konkurransekomiteens oppgaver, utenom det overordnede ansvar å påse at det norske konkurransearbeidet drives på en god måte, er å oppnevne arkitekter til juryarbeid og utvelgeseskomiteer.

 • Statsbygg søker team til å forme minnestedet etter 22. juli

  24.01.2018

  Statsbygg har offentliggjort en invitasjon til åpen anbudskonkurranse hvor de ønsker tilbud fra team som vil formgi og prosjektere minnestedet etter 22. juli ved Utøyakaia i Hole kommune.

 • Unge arkitekter vant Skogfinsk Museum

  22.01.2018

  Utkastet «Finnskogens hus» forfattet av arkitektene Filip Lipinski, Juráš Lasovský, Hanna Johansson, Andrea Baresi, alle med base i København og Milano, vant den åpne plan- og designkonkurransen om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog. Konkurransen har mottatt 200 spennende utkast fra 17 nasjoner. Les mer i Norske Arkitektkonkurranser (NAK) 494.

 • Huntonstranda - Utvidet kart lagt til

  22.01.2018

  Etter forespørsel fra dere har oppdragsgiver lagt til utvidet kart i i kartunderlagsmappen

 • Huntonstranda - Spørsmål og svar del 3

  17.01.2018

  Spørsmålene som ble sent inn innen fristen 5.januar har blitt besvart og lagt til i konkurransens vedleggsmappe. Flere bilder er også lagt til i mappen.