Aktuelt

 • Wildcard + dobbelt dansk i Skien

  23.04.2018

  JAJA Architects og Arkitema ble denne uken valgt ut til å bidra i parallelloppdraget for Ibsenbiblioteket i Skien. I tillegg er det Oslobaserte Wildcard-kontoret Holt O’Brien engasjert i prosessen, i samarbeid med norske Gattaca, AP+E fra Irland og italienske De Gayardon Bureau.

 • NAL ber Statsbygg revurdere konkurranseform i Tromsø

  18.04.2018 # Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk , Transformasjon, vern og utvikling

  I går, tirsdag 17. april 2018, tok NAL kontakt med toppledelsen i Statsbygg og ba de om å trekke anbudskonkurransen om nye Tromsø Museum. NAL mener at prosjektet bør relanseres som en internasjonal plan og designkonkurranse.

 • 14 prekvalifiserte til Fornebubanen

  16.04.2018

  Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen er i gang, og nå er det klart hvilke arkitektkontorer som er med videre i konkurransen.

 • Huntonstranda - Juryeringen - Utstilling - Fremdrift

  09.04.2018

  Juryen har avholdt sitt første jurymøte og utkastene skal stilles ut i forbindelse med Byutviklingskonferansen i Gjøvik 24. april.

 • Gratis workshop for Wildcard: Metoder for utvidet medvirkning i plansaker

  03.04.2018

  I workshopen 12. april får du delta i en samtale etter metoden "The Circle Way". Vi skal praktisere medvirkning og gå i dybden for å finne ut hvorfor og hvordan medvirkning i plansaker kan gi wildcard-kontor oppdrag og inntekter. Workshopen ledes av Anne Wodstrup, arkitekt og daglig leder i URBA AS og en av Wildcard mentorene.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - 70 konkurranseutkast registrert

  27.03.2018

  Det er registrert 70 konkurranseutkast pr. 28.mars 2018 kl 2359. 5 av utkastene ble levert etter fristen/med mangler.

 • Byutvikling blir bedre med samskaping

  23.03.2018

  – Kreative medvirkningsprosesser og samskapning kan skape eierskap og lokal forankring i større steds- og byutviklingsprosesser. Innbyggerne fortjener å trekkes aktivt inn i samfunnsutviklingen – de er jo gjerne en avgjørende aktør i å drive byens utvikling videre.

 • Nye Tromsø Museum – anbudskonkurranse versus plan og designkonkurranse?

  23.03.2018

  På nettstedet Doffin.no er det offentliggjort en anbudskonkurranse om et svært viktig bygg i Tromsø. Norske arkitekters landsforbund (NAL) reagerer på konkurranseformen som er valgt.

 • "Open Call" for unge arkitekter (Wildcard)

  23.03.2018

  Festivalen Oslo Future Living ønsker å gi unge og nyetablerte arkitektkontorer en plass på scenen for å vise seg frem foran eiendomsbransjen.

 • Europan Norge søker nytt sekretariat

  22.03.2018

  Stiftelsen Europan Norge søker nytt sekretariat fra og med august 2018. Europan Norge er en stiftelse som er ansvarlig for å arrangere arkitektur- og byplankonkurransen Europan i Norge. Konkurransen blir avholdt annethvert år og den neste runden av konkurransen, Europan 15, blir lansert februar 2019.

 • Kartlegging av konkurransekostnader

  22.03.2018

  Det er iverksatt et prosjekt hvor det skal kartlegges konkurransekostnader i utvalgte prosjekter. Prosjektet tar for seg fire til fem prosjekter av ulik størrelse og type. Det skal gjøres en vurdering av kostnadsomfanget i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

 • Groschmedaljen 2018 til Jarmund Vigsnæs A/S

  16.03.2018

  Jarmund Vigsnæs A/S, ved de tre MNAL-arkitektene Einar Jarmund, Alessandra Kosberg og Håkon Vigsnæs er tildelt Groschmedaljen 2018.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Innleveringsfrist, jurysekretær og konkurransefunksjonær

  16.03.2018

  Det nærmer seg innleveringsfrist i den åpne plan og designkonkurransen om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019. Innleveringsfrist er 28.03.2018, kl. 15:00.

 • Parallelloppdrag for nye Elnesvågen sentrum

  15.03.2018

  Fræna kommune inviterer til konkurranse for gjennomføring for tverrfaglige arkitektgrupper for utvikling av nye Elnesvågen sentrum. Teamene skal gi kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Elnesvågen sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

 • Hvilket bygg er landets beste?

  14.03.2018

  Meld på din kandidat til Statens pris for byggkvalitet. Statens pris for byggkvalitet er en ny hederspris som skal løfte frem bygninger av høy kvalitet. Prisen etterfølger Statens byggeskikkpris. - Den nye prisen skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • Byperspektiver er temaet for NLAs fagdag

  12.03.2018

  Bystrategier. Bærekraftige byprosjekter. Den sømløse byen. Dette er tema for NLAs fagdag 2018 som holdes 6. april i Porsgrunn. Medlemmer av NAL og NIL får NLA-pris.

 • Parallelloppdrag for prosjektet "Ibsenbiblioteket" - viktig info om tilbudsfristen

  09.03.2018

  Bare en liten presisering i forhold til innlevering av tilbud i forbindelse med Parallelloppdrag for prosjektet "Ibsenbiblioteket". Tilbydere som sender tilbud med post/bud må sørge for at tilbudet er oppdragsgiver i hende innen fristen. Beregn nok tid til postgang!

 • Teknologi er temaet for NILs fagdag

  09.03.2018

  Ny teknologi. Nye arbeids- og kommunikasjonsformer. Ny interaksjon og nye rom. Nye verktøy. Dette er tema for NILs fagdag 2018 som holdes 7. april i Trondheim. Medlemmer av NAL og NLA får NIL-pris.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Spørsmål og svar

  02.03.2018

  Det kom hele 64 spørsmål innen fristen. Nå er spørsmålene besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • NAL er på rett vei

  23.02.2018

  NALs representantskap (RS) har tilbakelagt to vellykkede møtedager i Arkitektenes Hus, helgen 2. og 3. februar 2018. Det ekstraordinære møtet omhandlet i hovedsak strategiske og organisatoriske anbefalinger fra First House, høringsinnspill og styrets anbefalinger. Det ble fattet tydelige og omforente vedtak etter gode diskusjoner i forberedelsesmøtet dagen før, og styret er bedt om å utrede flere punkter frem til det ordinære representantskapsmøtet i juni.