Arkitektur N

  Sist oppdatert 02.05.2016
Arkitektur N er Norges fremste arkitekturfaglige tidsskrift og et presentasjonsorgan for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Tidsskriftet har vært utgitt under navnet Byggekunst siden 1919 og skiftet navn til Arkitektur N i 2007. Tidsskriftet har som ambisjon å fungere som arkitektfagets vindu mot omverden, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, som et forum for arkitektfaglig utvikling og være en ressurs for det offentlige ordskiftet om arkitektur.

Redaktørplakaten ligger til grunn for den redaksjonelle virksomheten.

Se våre nettsider på engelsk:
www.architecturenorway.no
vinner i Visueltkonkurransen 2013

Følg også Arkitektur N Facebook Arkitektur N/Facebook og Twitter @ArkitekturN

Om Arkitektur N nr. 3 2016:

forsideArkN-3-16-


Forsiden: Svartlamon, selvbyggergruppen.
Arkitekter: Nøysom Arkitekter.
Foto: Vigdis Haugtrø

 

MER OM INNHOLDET I DETTE NUMMERET


BESTILL DETTE NUMMERET


       

Medvirkning og samarbeid
Hvilken rolle kan samarbeid og medvirkning spille for å skape betydningsfull arkitektur? Rob Wilson har snakket med sosiologen Richard Sennett om mulighetene og utfordringene ved samarbeid. I Hauskvartalet i Oslo har Eriksen Skajaa Arkitekter samarbeidet med kulturarbeidere og beboere om å utvikle et forprosjekt for fellesboliger, hvor målet er å legge til rette for en bærekraftig urban livsstil og skape et levende og helhetlig kulturkvartal. På Svartlamon i Trondheim er en gruppe selvbyggere i ferd med å sette opp en rekke bærekraftige boliger, skreddersydd for hver enkelt familie i samarbeid med Nøysom Arkitekter.


  

Arkitektur N kommer med 8 nummer i året i et opplag på ca. 6600.

Bestill abonnement

Abonnementspriser Arkitektur N - 8 nummer i året:
Norge/Norden: kr. 1060,- 
Europa og resten av verden: kr. 1215,-
Løssalg: kr. 149,- 

Ønsker du å annonsere?

Les mer om dine annonseringsmuligheter 

Arkitektur N er også organ for Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening samt Norske landskapsarkitekters forening

kontakt

 • Ingerid Helsing Almaas
  Redaktør 
  Tlf: 915 83 648
  E-post 

  Einar Bjarki Malmquist
  Fagredaktør
  Tlf: 464 33 901
  E-post 

  Janne Solvang
  Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post 

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonssekretær
  Tlf: 465 03 437 
  E-post 

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3