Arkitektur N

  Sist oppdatert 19.06.2017
Arkitektur N er Norges fremste arkitekturfaglige tidsskrift og et presentasjonsorgan for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

Tidsskriftet har vært utgitt under navnet Byggekunst siden 1919 og skiftet navn til Arkitektur N i 2007. Tidsskriftet har som ambisjon å fungere som arkitektfagets vindu mot omverden, som et registreringssted for arkitektonisk interessante byggverk og prosjekter, som et forum for arkitektfaglig utvikling og være en ressurs for det offentlige ordskiftet om arkitektur.

Redaktørplakaten ligger til grunn for den redaksjonelle virksomheten.

Se vår nye nettside www.arkitektur-n.no

Følg med på vår nettside på engelsk:
www.architecturenorway.no
vinner i Visueltkonkurransen 2013

Arkitektur N finner du også på Facebook Arkitektur N/Facebook og Twitter @ArkitekturN 

Arkitektur N nr. 4 2017: 

 


forside-4-2017

Forsiden: Tromsø etter vinteren. Fra artikkelen "Snøens muligheter".

Foto: Aida Miron

MER OM INNHOLDET I DETTE NUMMERET

BESTILL DETTE NUMMERET 

Se våre nye nettside www.arkitektur-n.no

       

Snø

Kan bysnøen bli noe annet enn et problem vi forsøker å skuffe unna – noe som kan bidra positivt til både vinter- og sommerbyen? Et nytt masterkurs i arktisk landskapsarkitektur ved AHO har undersøkt hvordan snøen kan bli en ressurs for bylandskapet.

 

 

 

 


 


  

Arkitektur N kommer med 8 nummer i året i et opplag på ca. 6700.

Bestill abonnement

Abonnementspriser Arkitektur N - 8 nummer i året:
Norge: kr. 1080,- 
Resten av verden: kr. 1235,-
Løssalg: kr. 149,- 

Ønsker du å annonsere?

Les mer om dine annonseringsmuligheter 

Arkitektur N er også organ for Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening samt Norske landskapsarkitekters forening.

kontakt

 • Ingerid Helsing Almaas
  Redaktør 
  Tlf: 915 83 648
  E-post 

  Einar Bjarki Malmquist
  Fagredaktør
  Tlf: 464 33 901
  E-post 

  Janne Solvang
  Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post 

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonssekretær
  Tlf: 465 03 437 
  E-post 

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3