Arkitektur N er endelig på nett

Tekst Pressemelding fra Arkitektur N Sist oppdatert 06.03.2017
Arkitektur N lanserer en ny hjemmeside! www.arkitektur-n.no presenterer prosjekter og artikler fra det første nummeret av Byggekunst i 1919 fram til det siste nummeret av Arkitektur N – norsk samtidsarkitektur rett i lomma!

Hittil har den løpende oversikten over norsk samtidsarkitektur vært forbeholdt leserne av Arkitektur N, tidligere Byggekunst, bladet som siden 1919 har vært den viktigste arenaen for dokumentasjon og diskusjon av arkitektur i Norge. Endelig blir dette overblikket tilgjengelig også på nett!

www.arkitektur-n.no er Arkitektur Ns nye nettside, som presenterer et utvalg av det papirtidsskriftet har å by på – prosjektpresentasjoner, arkitekturkritikk, forskning, artikler, intervjuer, bokomtaler og mye mer – i fullversjon med bilder og tegninger til glede for alle lesere.

På nettsiden har vi også koblet viktige temaer på tvers av tid og utgaver, og kombinert det mest interessante stoffet fra tidsskriftets lange historie med nye, aktuelle diskusjoner.

www.arkitektur-n.no vil oppdateres regelmessig med stoff fra arkivene og med et nytt utvalg av prosjekter og artikler fra hver nye papirutgave. Nettsiden er åpen for alle, men vi legger bare ut et utvalg – det er fremdeles kun abonnentene som får med seg alt Arkitektur N presenterer, og vi håper at vi får med oss flere!

www.arkitektur-n.no er fullt søkbar og i tillegg koblet til NAL-bibliotekets online-database ARKDOK, som gjør det mulig å finne fram til enhver artikkel publisert i tidsskriftet de siste 100 årene, noe mange av våre abonnenter lenge har etterlyst. De artiklene som ikke er direkte tilgjengelige online kan bestilles fra NAL-bibliotekets arkiv.

Arkitektur N dokumenterer og diskuterer samtidsarkitekturen i Norge i tillegg til å publisere artikler, essays, forskning og samtaler om relevante spørsmål for både faget og samfunnet. Arkitektur N kommer ut 8 ganger i året på papir. Arkitektur N utgis av NAL, Norske arkitekters landsforbund. www.arkitektur.no.

www.arkitektur-n.no

Facebook: /ArkitekturN

Twitter: @ArkitekturN

E-post: redaksjon@arkitektur-n.no

Kontakt:

Ingerid Helsing Almaas, ansvarlig redaktør for Arkitektur N og www.arkitektur-n.no.

iha@arkitektur-n.no, tel. 47 91 58 36 48

Einar Bjarki Malmquist, fagredaktør for Arkitektur N og www.arkitektur-n.no.

ebm@arkitektur-n.no, tel. 47 464 339 01

www.arkitektur-n.no er designet og utviklet av Ole Sletten og Paulius Friedt.


Copyright © Arkitektur N 2017

 

Forside 6.3.17