Norman Foster i diskusjon med Buckminster Fuller og hans ingeniører

Hvordan bygge fremtiden med tre?

Tekst Iselin Ekman Sist oppdatert 13.05.2014
Temaet for årets Forum Holzbau Nordic 14, som for første gang arrangeres i Norge, er ”Wood future”. Flere anerkjente forelesere fra inn- og utland skal holde innlegg under den tre dager lange internasjonale trebyggkonferansen, som går av stabelen i Trondheim 24.-26. september.

NAL er representert gjennom Tre og by både i program- og styringskomite for konferansen. På programmet står ekskursjoner til byggeprosjekter, en utstilling av stedsspesifikke treprosjekter bygget av arkitektstudenter ved NTNU, bedriftsutstillinger av komponenter og løsninger samt et rikholdig faglig program med flere sesjoner. 

Se programmet og meld deg på konferansen her

Økt bruk av tre, blant annet i urbant byggeri, er en viktig utvikling i møte med de klimautfordringene vi nå står ovenfor. En annen viktig problemstilling som vil være et tema på konferansen er hvordan både arbeidsprosess og produksjonsmetoder knyttet til trebruk kan tilpasses økt krav til effektivitet og økonomisk lønnsomhet i byggebransjen. Haugen/Zohar Arkitekter og studentene fra NTNU, som begge er bidragsytere på konferansen, er samstemte i sitt svar: En kombinasjon av digitale verktøy, innovativ forskning og tverrfaglig samarbeid.

Dan Zohar fra Haugen/Zohar Arkitekter skal delta i en av parallellsesjonene sammen med Todd Saunders, Saunders Architecture (CA og NO) og Mikko Summanen, K2S Architects (FI). Temaet for sesjonen, som vil bli ledet av Børre Skodvin fra Jensen og Skodvin Arkitekter (NO), er hvordan småskalaprosjekter i tre egner seg for en eksperimentell innfallsvinkel knyttet til arbeidsprosess, produksjonsmetode og utvikling av nye tekniske løsninger.

Haugen/Zohar har de siste årene vært involvert i flere innovative treprosjekter, fra større byutviklingsprosjekter til mindre installasjonsarbeider. Gjennom å være utførende totalentreprenør for mindre prosjekter, i tett samarbeid med både sagbruk og snekkerier, har kontoret opparbeidet seg en solid kunnskap og erfaring både når det kommer til bygging og montering av trebyggeri:

-  Tradisjonen er nedfelt i bygninger og bygningsmassen er vår kunnskapsbank, blant annet i form av håndverkstradisjoner. Men denne kunnskapen er ikke noe som eksisterer av seg selv, den krever vedlikehold, videreformidling og videreutvikling, sier Dan Zohar.

Bruk av digitale produksjonsmetoder har vært sentralt i flere av prosjektene, blant annet i vinnerforslaget til FutureBulits konkurranse om 40 nye førstehjemsboliger på Furuset, som også er et forbildeprosjekt i Tre og by. Gjennom å benytte paramateriske designverktøy, åpner kontoret for nye muligheter både i forhold til formgivning av krevende geometriske former og bruk av avanserte, digitale produksjonsmetoder. I tillegg kan formendringer gjøres raskt uten at det behøver å ha økonomiske konsekvenser i prosjektet.

Å bruke digitale verktøy i produksjon og prosjektering gir prosjektet økt forutsigbarhet, raskere byggetid og lavere prosjektkostnader. Men denne utviklingen krever at det legges større vekt på samarbeid på tvers av ulike fagdisipliner. Dan Zohar forteller at et bilde har brent seg fast på netthinnen: 

- Arkitekt Sir Norman Foster sitter med Buckminster Fuller og hans ingeniører John Walker og Michael Hopkins. Askebegeret er fullt, men det er ingen tegninger! Vi tror fremtiden ligger i tverrfaglig samarbeid og integrerte designprosesser fra første dag. Fremover vil det vil være viktig med en større grad av innovativ tenkning og et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene i trebransjen.

HZA-Snekkeriet bearbeidetHZA-Snekkeriet bearbeidet

Wooden Hammocks. Foto: Haugen/Zohar Arkitekter

Arkitektstudentene ved NTNU er involvert i Forum Holzbau Nordic gjennom to treprosjekter som skal realiseres i forbindelse med konferansen. Det første prosjektet er en DesignAndMake-workshop som arrangeres i starten av august der 10-15 studenter fra ulike årstrinn i løpet av to uker skal utforme og bygge en midlertidig trapp fra øvre del av Kjøpmannsgate ned til allmenningen i Trondheim sentrum. Trappen skal også fungere en utstillingsplass for ulike studentarbeider i perioden. Dette prosjektet er egeninitiert og ledes av de fire studentene Kristin Solhaug Næss, Kristoffer Olsen Hauge, Anders Gunnleiksrud  og John Haddal Mork.

De to sistnevnte er også involvert i det andre prosjektet under konferansen, en bryggekonstruksjon i form av en pir ut fra Kongens Allmenning hvor Trondheim kommune er oppdragsgiver. Prosjektet er en del av vårkurset på NTNU hvor målet er å utfordre både treindustrien og konvensjonene i faget.

Et av målene med prosjektet er å bruke digitale verktøy både i prosess og produksjon for å øke presisjonsnivået i detaljeringen og dermed kunne minimere feil og effektivisere montering på byggeplass. Det er lagt opp til et tett samarbeid med andre fakulteter på universitetet, i tillegg til at SINTEF er involvert i prosessen blant annet i forbindelse med en strekktest av konstruksjonen. Selve byggeprosessen skal utføres i samarbeid med Snekkeriet i Verdal.

Kommunen har vært involvert i begge prosjektene, blant annet som oppdragsgiver, noe studentene er veldig tilfredse med.

- Det har vore fint å finne eit behov, samtidig som me får stort læringsutbytte. Me vonar det kan verte eit større samarbeid mellom kommune og arkitektstudentar i framtida også, sier John Haddal Mork.

render8render8

Pir fra allmenning ved Nidelven. Illustrasjon: Anders Gunnleiksrud og John Haddal Mork

kontakt

  • Birgitte Skjerve
    Prosjektleder
    Tlf: 901 98 230
    E-post

    TOB_V kopiTOB_V kopiTOB_V kopi