BAF-akademiet - Planjungelen

Tekst Ragnhild Lien Olsen Sist oppdatert 23.09.2017
Ei innføring i planhierarki frå A-Å

Hanne Karin Broch, som jobber som saksbehandlar ved Byggesaksavdelingen i Bergen kommune, gir ei innføring i korleis man effektivt kan finne fram i jungelen av ulike planar. Det blir ei innføring i dei ulike planane, samt nyttige omgrep og verkty som vil kunne lette arbeidet med å finne fram. 

Arrangementet avsluttas med konkrete eksemplar, kor det vil bli gjennomgått plangrunnlag for kvar enkel eigendom.

Det vil også vera mogleg å stille spørjemål. 

Stad: Alvar på Litteraturhuset i Bergen 
Tid: Onsdag den 27. september kl. 19.00-21.00