TIL DØMES

Tekst Ragnhild Lien Olsen Sist oppdatert 19.08.2017
Omvisning av årets diplomutstilling ved BAS

BAF har gleda av å invitere til omvising av årets diplomutstilling på BAS. Årets utstilling, TIL DØMES, viser frem arbeidet til 30 nyutdanna arkitektar. Omvisinga tek føre seg heile utstillinga der alle prosjekta kjem til å bli kort presentert, samt som nokre enkeltprosjekt kjem til å bli ytterlegare presentert av arkitektane sjølv. Det er ope for å stille spørjemål underveis. 

Kom og la deg bli inspirert, og imponert, over nivået og problemstillingane som er tatt opp til diskusjon av årets diplomkull ved Bergen Arkitekthøgskule.

Stad: Bergen Arkitekthøgskule, Sandviksboder 59-61a
Tid: Onsdag 23. august kl. 18.00