Illustrasjon: Dyrvik arkitekter/Atsite/Architectopia

Fagdag om klimavennlig stedsutvikling

Tekst Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 08.05.2015
Mandag 13. april arrangerer Framtidens bygder en fagdag om klimavennlig stedsutvikling i Arkitektenes hus i Oslo.

Temaet for fagdagen er Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling. Fokuset vil spenne fra grunnprinnsippene bak utformingen av robuste, miljøvennlige planer til hvordan man sikrer at intensjonene blir med fra plan til virkelighet. Hvilke praktiske tiltak må gjøres for å oppnå målene? Dyktige og inspirerende forelsere vil snakke om sentrale temaer som grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk. Temaene vil bli utdypet med konkrete prosjekteksempler.

Tid: Mandag 13. april, kl. 09.30 - 16.00
Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, 0351 Oslo
Deltakeravgift: Gratis for alle pilotprosjekter i Framtidens bygder / Øvrige deltagere: 1500 kr, inkl. lunsj.


PROGRAM

09.00      Registrering og kaffe

09.30      Velkommen
Alf Waage (prosjektleder Framtidens bygder) og Hrefna Johannesdottir (prosjektleder SustainCo)

09.45      Hva særpreger klimavennlig planlegging?
 (Last ned presentasjon)
Grunnprinsipper bak utformingen av robuste, klimavennlige planer.
Øystein Bull-Hansen, prosjektleder NAL

10.15      CASE 1 - Grønn stedsutvikling på Brekstad
 (Last ned presentasjon)
Områdeutvikling med høye miljøambisjoner – hvordan planlegge for fremtiden?

Ørland kommune

11.00      Fra plan til virkelighet – kommunens virkemidler (Last ned presentasjon)
Øystein Bull-Hansen, prosjektleder NAL 

11.45      Lunsj

12.30      Energisystemer på områdenivå (Last ned presentasjon)
Prinsipper for valg av energisystem på områdenivå – utarbeidelse av energistrategi

Sylvia Skar, seniorrådgiver Norconsult 

12.50      Bioenergi (Last ned presentasjon)
Hrefna Johannesdottir, energirådgiver Energigården/ prosjektleder SustainCo

13.10      Sjøvarme (Last ned presentasjon)
Magne Hjelle, daglig leder Fjordvarme AS

13.30      Pause

13.45      Grønn mobilitet på småsteder (Last ned presentasjon)
Hvordan planlegger man for nullutslippsløsninger i mindre kommuner? Hvilke tiltak må gjøres?
Tanja Loftsgarden, senioringeniør, Vegdirektoratet

14.15      CASE 2 – Åkle, Iveland kommune
Fra skisse til bygg – hvordan sikre at de planlagte kvaliteter blir med over i det faktiske bygg. 

Ola Roald, arkitekt MNAL og daglig leder, Ola Roald Arkitektur AS

14.45      Pause

15.00      CASE 3 – ZEB Multikomforthuset (Last ned presentasjon)
Konkrete erfaringer fra plusshus og ZEB-pilotprosjekt i Larvik som viser hvordan man kan bygge klimavennlig for framtiden.

Snøhetta

15.30      CASE 4 – Hurdal: Økolandsby og plussamfunn (Last ned presentasjon)
Hurdal økolandsby og kommunens ambisjoner om å bli Norges første plussamfunn innen 2025.

Simen Torp, Filago Økolandsby

16.00      Slutt