Artikkelbasen

  Sist oppdatert 11.11.2015
I denne basen registreres presentasjoner av norsk samtidsarkitektur fra tidsskriftene, både norske og utenlandske. Norske arkitektkonkurranser dekkes også. Basen inneholder over 33.000 poster og ajourføres daglig.

SØK I ARTIKKELBASEN

Referanseartikkelbasen gir bibliografiske opplysninger både om vanlig artikkelstoff og fungerer samtidig som et registreringsskjema for de enkelte bygg/prosjekter gjennom en grundig registrering av opplysningene fra presentasjonene.

Søkeeksempel fra FagVIKO - Veien til informasjonskompetanse – laget av UBiT. 

 Innholdsfortegnelse for baseopplysningene

Basens innhold
Informasjon fra følgende kilder er lagt inn i denne basen:

Arkitektur N 2007, nr. 4– i dag
Byggekunst 1919–2007, nr. 3 (Fortsetter som Arkitektur N)
Arkitektnytt 1953– i dag
Norske arkitektkonkurranser 1953-idag (Obs! Kun 1. prisvinnere er registrert her. Informasjon om hele konkurransen er registrert i databasen Konkdok)
Tidsskriftet Mur betong (tidligere Tegl / Mur) 1975– i dag
Statsbyggs ferdigmeldiger
Arkitektur i Norge.
Arkitekturmuseets årbok 1988–2010
Bonytt 1941– i dag (arkitekturstoffet)
Enkelthefter av andre norske og utenlandske tidsskrifter med presentasjon av norsk arkitektur Arkitekturstoffet fra Arkitektur og Dekorativ Kunst 1909–1919, Teknisk Ugeblad 1883–1909 m.m. er også analysert.

Vi fanger opp presentasjoner av norsk arkitektur i utenlandske tidsskrifter ut fra egen tidsskriftsamling. Dette stoffet er også samlet i listen "Norske prosjekter i utlandet" som du finner under Litteratur i bibliotekets databaser. Byggpresentasjoner fra Bonytt 1941-idag er registrert. Fra ca. 1990 har vi også registrert arkitekttegnede hus og hytter fra Bo bedre, Design Interiør, Hytteliv, Hyttemagasinet, Mur betong og Nytt rom, når presentasjonene har med planer og/eller illustrasjonene er svært gode.

Feltbeskrivelse.

Artikkelbasen har nå 22 søkbare felt som den enkelte post registreres i. Oversikten viser hvilke felt som brukes og hvilke forkortelser (feltkoder) vi har valgt:

Emneord (eo)
Bygning/Verk/Produkt (bv)
Arkitektkontor/Arkitekt (ar)
Forfatter (fo)
Tittel (ti)
Medarbeider/Arkitekt/Interiørarkitekt/Landskapsarkitekt (me)
Interiørarkitekt (in)
Landskapsarkitekt (la)
Kunstner/Designer/Formgiver (kd)
Byggeår/Datering (år)
Adresse/Postnummer/Sted(ad)
Kommune (ko)
Fylke/Land (fl)
Byggherre/Eier (be)
Hovedentreprenør/Byggmester (hb)
Premie/Utmerkelse (pr)
Bokanmeldelse – (fo ti) (bo)
Miljøopplysninger (mi)
Webdresse til arkitektkontor (aa)
Referat/kommentarer (re)
Illustrasjoner (fa)
Kilde/tidsskrift (ki)

Kombinasjonssøk på en linje
Søkeord kan kombineres med operatorer (og/eller/ikke), og søkeord kan forkortes med stjerne (*). Hvis du ønsker å kombinere to søkeord når du søker på én linje, må du bruke ’og’ med tegn på hver side for at programmet skal godta at det er et kombinasjonssøk.

Søk på firmanavn
Når du søker på et personnavn eller firmanavn kan det lønne seg å forkorte navnet ganske tidlig for å være sikker på at alle ’varianter’ kommer med. - Skal du finne alt om firmaet Pedersen/Ege blir den sikreste måten å søke på pedersen* 'og' ege*. -Ønsker du i artikkelbasen ARKDOK å se alt som er publisert om Per Knudsens Arkitektkontor, får du 0 treff hvis du søker på per knudsen. Søker du derimot på per knudsen* vil du få mange treff. Søker du på knudsen, per, vil du få de treffene hvor Per Knudsen er oppført som personnavn. (I noen sammenhenger vil Per Knudsen både være oppført under firma- og personnavn. Dette gjelder presentasjoner hvor han også er oppført som prosjektansvarlig).

Ekstraopplysninger i kildeanvisningen
Byggekunst 2002,nr.3,s.38-39;XX; NG 0658-1 Den informasjonen som er finnes etter sidetallet har til nå vært svært intern for bruk i biblioteket, men det er informasjon som selvsagt også våre brukere på nettet kan ha nytte av.

XX betyr at publikasjonen er norsk. En tysk publikasjon vil bli merket med XDE, dvs. vi bruker en landkode etter X. Dersom f.eks. Snøhetta er interessert i å finne ut om det finnes artikler i tyske tidsskrifter om Bibliotheca Alexandrina, kan de søke på: Bibliotheca Alexandrina 'og' XDE. Ønsker Snøhetta alt stoff som ikke er norsk, blir søket: Bibliotheca Alexandrina 'ikke' XX.

NG... betyr at det er laget et guideblad av presentasjonen i Byggekunst. Disse bladene er ordnet etter postnummer, så tallet bak NG er postnummeret. I perioden 1990–2005:4 har dette vært laget av alle byggpresentasjonene. Medlemmer kan bestille kopier av disse guide-bladene – mot betaling. – Ved bruk av NG-bladene er det mulig å samle en liten kartguide over nyere norsk arkitektur for et bestemt geografisk område.

Statlig støtte til registreringen
Den bibliografiske dataregistreringen av både Byggekunst 1919–1975 og Arkitektur og dekorativ Kunst 1909–1919 har vært støttet med midler fra Norsk kulturfond (som forvaltes av Norsk Kulturråd og Kultur- og kirkedepartementet). Bibliografisk registrering av artikkelstoff fra tidsskriftet Boligsak i By og Bygd/Bolig og Bygg 1916-1934 har vært støttet med midler fra Norsk kulturfond.

Programleverandør er Redorom InfoSystems www.redorom.com.</p