Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 29.08.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: Nordic — Office of Architecture, assistert av NSW Arkitekter
  • Interiørarkitekt: Nordic - Office of Architecture
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2009 - 2017
  • Arealforbruk: 115 000 m² (nybygg), 25 000 m² (ombygging)

Arkitektens beskrivelse

Konseptet for utvidelsen var å opprettholde og styrke den opprinnelige enkelheten i terminalen, og beholde funksjonaliteten og opplevelsen av én terminal. Store volumer med rikelig tilgang på dagslys, og tydeliggjøring av nordisk stedsidentitet har vært utgangspunkt for interiøret.

Sentralbygningen er utvidet med tilhørende veianlegg og park. Jernbanestasjonen er integrert inn i terminalen og har fått en prominent og effektiv plassering. Takkonstruksjon nyanseres over stasjonen med mye lysinnslipp slik at stasjonsfunksjonen tydeliggjøres.

Den nye piren er gitt et nytt arkitektonisk uttrykk med både krumme og dobbelkrumme flater. Holdninger til materialbruk, konstruksjon og struktur baserer seg likevel på de gamle pirene for innland og utland slik at bygningen skal oppleves som en del av ett, samlet terminalanlegg. Taket har utvendig kledning av kjerneved eik, mens innsiden er dekket med lyse, perforerte metallpaneler. Form og lysinnslipp er inspirert av passasjerflyten i området.

Materialer er behandlet på en måte som fremhever deres naturlige egenskaper og karakter mest mulig. Utstrakt bruk av limtre i konstruksjoner og eikegulv kontrasteres med kalde materialer som norsk marmor, glass, aluminium og corian. Trapper, heiser, tekniske sjakter og toaletter skal være gjenkjennbare i bygningen og lette orienteringen. Materialvalg og belysning er utviklet tett sammen for å optimalisere romlige kvaliteter og elementenes betydning i anlegget.

Belysningen følger variasjonene i det naturlige lyset og er styrt til å følge døgn og årstider.

Miljøhensyn og universell utforming har stått sentralt i prosjekteringen. Terminalen har fått den høyeste miljøklassifiseringen oppnådd på noen flyplass i verden – BREEAM Excelent.

Team T besto av:

  • Nordic — Office of Architecture, assistert av NSW Arkitekter.
  • COWI.
  • Norconsult.
  • Dr. Ing. A. Aas Jakobsen AS
  • Ing. Per Rasmussen AS.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 115 000 m² (nybygg), 25 000 m² (ombygging)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Edvard Munchs veg, 2061 Gardermoen
Kommune: Ullensaker
Prosjektperiode: 2009 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Avinor AS
Arkitekt: Nordic — Office of Architecture, assistert av NSW Arkitekter
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Interiørarkitekt: Nordic - Office of Architecture
Miljørådgiver: COWI AS, Hjellnes Consult AS
Universell utforming: Narud-Stokke-Wiig Arkitekter AS
Rådgivere: Dr. Ing. A. Aas Jakobsen AS (RIB) | COWI AS (RIV) | Ingeniør Per Rasmussen AS (RIE) | Norconsult AS (RIBfy) | COWI AS (RIBr) | COWI AS (RIA) | Hjellnes Consult, Narud Stokke Wiig, Bjørbekk & Lindheim, AKT II, BuroHappold, Speirs & Majors, Stokke Austad