AVLYST - Presentasjon av forslag til KPA 2016-2030

Tekst Pètur Magnusson Sist oppdatert 09.06.2017
Avlysning av møte i BAF 15.06.2017

Vi er dessverre nødt til å avlyse møtet 15. juni med tema «Presentasjon av forslag til KPA 2016-2030».

 

Møte utgår i påvente av at høringsforslaget legges ut til offentlig ettersyn av Byrådet med deres forslag til bestemmelser.  
 

 

Bergen Arkitektforening har i dialog med kommuneplanavdelingen i Bergen kommune funnet det mest hensiktsmessig å avholdet møtet i etterkant av at høringsforslaget er politisk sluttbehandlet.  

 

Nytt møte planlegges gjennomført like etter sommerferien i månedsskiftet august/september.