Foto: Snøhetta. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

Nydalen Vy - digitale løsninger i kvalitetsarbeidet

Tekst Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 27.04.2018
Kvalitet har hittil vært en undervurdert parameter i bærekraftdiskusjonen. Å bygge bærekraftige bygg og områder betyr å sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå nasjonale og internasjonale miljømål. For å komme dit er digitalisering en av nøklene.

Et av prosjektene som presenteres på Brød & Miljø 8. mai er Nydalen Vy. Bygget, som blir et kombinasjonsbygg bestående av bolig, kontor og næring, er tegnet av Snøhetta og er også at av forbildeprosjektene i FutureBuilt. Her er simuleringsverktøy og BIM sentrale verktøy for å kunne jobbe frem bærekraftige, innovative løsninger. Nydalen Vy skal gjennom integrert design, der arkitektur og teknikk utfyller hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enklere og mer robuste enn i dag. Et fokusområdene i prosjektet er bruk av naturlig ventilasjon.

– Naturlig klimatisering krever at prosjekteringsteamet tidlig setter seg inn i og får grep om en hel rekke data knyttet til ulike værforhold og hvordan dette påvirker byggets bruk i forhold til inneklima over døgnet og året. Når et moderne bygg i tillegg skal være svært energieffektivt krever det god planlegging mellom fag og en bevissthet med tanke på innvendige overflater, romdimensjoner og programmering, sier Tine Hegli, prosjektleder i Snøhetta. 

Målet i prosjektet er å forenkle tekniske anlegg og sørge for lang levetid og lavt vedlikeholdbehov på de ulike bygningselementene, noe som både er bærekraftig i et miljøpersperspektiv og i et økonomisk perspektiv. 

Kompleksiteten er høy og samhandlingen tett. Simuleringsverktøy kjøres parallelt for å gi gode beslutningsunderlag. All informasjon deles fra startfasen frem til montering i en BIM-modell, inkludert mengder og dokumentasjon av materialer. BIM-modellen vil også danne grunnlag for dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold av bygget (FDV- dokumentasjon) i driftsfasen.

Sluttresultatet er et godt koordinert prosjekt der alle fag bidrar til å senke risiko og sikre høy arkitektonisk kvalitet, sier Hegli.

For program og påmelding til Brød & Miljø 8. mai «Bærekraftige kvaliteter og digitale løsninger skaper vinnere», les mer her


Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Bygg21, FutureBuilt, Statsbygg, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Innovasjon Norge og Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO).