Ingebjørg Skaare og Trond Eirik Jaabæk signerer kontrakten for en mulighetsstudie for det nye Engeslandstunet. Foto: Arild Tveide

Engeslandtunet har engasjert Snøhetta

Tekst Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 16.10.2014
Mandag 6. oktober skrev Engeslandtunet SA under en kontrakt med Snøhetta om mulighetsstudie for ny butikk, aktivitetshus og leiligheter på Engesland i Aust-Agder. Målet er å utvikle et prosjekt med høy miljøprofil og bruk av lokalt trevirke. Prosjektet er en del av Framtidens bygder og i begynnelsen av november sparkes prosessen i gang med en felles workshop i Snøhettas lokaler på Vippetangen i Oslo.

I laftehallen til Thor Daniel Aas på Engesland i Birkenes kommune står prosjektdirektør i Snøhetta, Ingebjørg Skaare og Trond Eirik Jaabæk, lent over en stubbe og skriver under på et ark. På papiret står detaljene i kontrakten om en mulighetsstudie for det nye Engeslandstunet. Jaabæk er prosjektleder for det som for tiden er et av landets mest ambisiøse stedsutviklingsprosjekter og et pilotprosjekt i Framtidens bygder. I ryggen har han et samlet bygdefolk med et stort engasjement for stedet sitt.

Det er nettopp denne dugnadsånden som har fanget interessen hos arkitektene.

- Snøhetta finner oppgaven meget interessant og ser det som en uvanlig og spennende utfordring med det store engasjementet som finnes for prosjektet her i bygda, sier Ingebjørg Skaare.                                                                                                                           

Tidligere på dagen har det vært befaring der arkitektene har blitt nærmere kjent med både stedet og den aktuelle tomten. Over en rykende varm elggryte med tyttebær fra nærområdet, har innbyggerne på sin side fått et innblikk i hva Snøhetta står for og hvilke prosjekter de har vært involvert i. Som et av Norges mest ambisiøse arkitektkontorer har de opparbeidet seg spisskompetanse på miljøprosjektering, blant annet gjennom prosjektet Powerhouse. Dette er kunnskap som går som hånd i hanske med Engeslandstunets mål om en klimavennlig stedsutvikling.

- Dugnadsinnsats og samarbeid med lokalt skogeierlag skal sikre økonomien i prosjektet og sørge for at det i størst mulig grad vil bli lokal leveranse av tømmer til byggingen. Snøhetta, sammen med Framtidens bygder, blir våre garantister for å sikre god arkitektur og en fremoverlent miljøprofil, forteller Jaabæk.

Nøyaktig hvordan ambisjonene skal sys sammen til et konkret byggeprosjekt skal jobbes frem de neste ukene. Og det ligger an til å bli en spennende prosess når Snøhettas arkitektoniske visjoner kobles sammen med Engeslandstunets sterke lokalengasjement.

- Engesland har hele veien vist en unik entusiasme og vilje til å ta grep om utviklingen i bygda. Vi kommer til å følge dem tett og bistå prosjektgruppen på best mulig måte for å sikre at miljøambisjonene følges til døren, avslutter Alf Waage, prosjektleder i Framtidens bygder

Her kan du se video fra kontraktsmøtet

Video: Lillesands-Posten