Framtidsvisjon av kystbyen Brekstad som er en av pilotkommunene i Framtidens Bygder. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter/Atsite/Architectopia.

Fem nye kommuner skal vise vei

Tekst Pressemelding NAL Sist oppdatert 14.11.2013
Engesland, Kviteseid, Dombås, Fosnavåg og Brekstad er i høst tatt opp som nye pilotprosjekter i den nasjonale satsingen Framtidens bygder. Nå skal de vise hvordan man kan planlegge og bygge bærekraftige og klimavennlige tettsteder, og dermed være forbilder og inspirasjon for andre.

Framtidens bygder er en nasjonal satsing initiert av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i samarbeid med TreFokus og miljøstiftelsen ZERO. Målet er å vise i praksis hvordan man kan planlegge og bygge på mindre steder på en måte som bringer Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. Satsingen pågår til og med 2015.

- Vi har et spredt bosettingsmønster i landet. Skal vi nå målet om et klimanøytralt samfunn må det bli mulig å bo og leve klimasmart også utenfor de store byene, sier prosjektleder Alf Waage i Norske arkitekters landsforbund.

Pilotprosjektene som deltar i Framtidens bygder skal vise noen av de positive forutsetningene småstedene har for å lykkes med en framtidsrettet og klimavennlig stedsutvikling. De utvalgte pilotprosjektene skal gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser, planlegge ny bebyggelse nær sentrum, bruke tre og andre kortreiste byggematerialer, utvikle klimavennlige transportløsninger i tillegg til å øke bruken av lokalt produsert fornybar energi.

Hittil har 7 pilotprosjekter inngått i satsingen. Nå utvides antallet til 12. Les mer om Fremtidens bygder: www.framtidensbygder.no

De fem nye pilotprosjektene er:

  • Engeslandstunet, Birkenes kommune i Aust-Agder
  • Kviteseidbyen, Kviteseid kommune i Telemark
  • Dombås sentrum, Dovre kommune i Oppland
  • Bærekraftig ny bydel i Fosnavåg, Herøy kommune i Møre og Romsdal
  • Kystbyen Brekstad, Ørland kommune i Sør-Trøndelag

- Felles for de nye pilotprosjektene er en vilje til å sette klima og miljø som viktige premisser for arbeidet med stedsutvikling. Samtidig representerer de en bredde både når det gjelder innbyggertall, problemstillinger, miljøtiltak og løsninger, avslutter Waage

Kontaktpersoner:
Alf Waage, prosjektleder i Norske arkitekters landsforbund, mobil: 958 89 418

Arild Tveide, Kultur- og samfunnsutvikler i Birkenes kommune, mobil: 971 56 225
Elisabeth Lid, Næringssjef i Kviteseid kommune, mobil: 408 57 748
Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune, mobil: 47465370
Arnulf Goksøyr, ordfører i Herøy kommune, mobil: 901 07 135
Heidi Fossland, prosjektleder i Ørland kommune, mobil: 922 55 820