Forelesning: Ola Roald

  Sist oppdatert 27.09.2017
NTNU og TAF inviterer til forelesning med Ola Roald, torsdag 28.september kl 1900 @ Sellanraa Bok & Bar.

 

 LOGO_MS

Ola Roald as arkitektur har kontor i Oslo og Tønsberg.

De beskriver seg selv som et innovativt og faglig engasjert arkitektkontor med 12 ansatte.

Ved siden av den kompetansen de har på sitt eget kontor, har de bevisst knyttet til seg et nettverk av samarbeidspartnere. På denne måten oppnår de en fleksibel kapasitet, og de får ivaretatt et levende og inspirerende fagmiljø.

 

ola roald_Evenstad skoleola roald_Evenstad skole

ola roald_bø skoleola roald_bø skole

ola roald_eiganes skoleola roald_eiganes skole

ola roald_hellen skoleola roald_hellen skole

ola roald_ulsmåg skoleola roald_ulsmåg skole