Vinneren av prisen i 2015. DNB Bygg A, midtbygget i DNBs hovedkontor i Bjørvika. Foto: Jiri Havran.

Foreslå kandidat til Norsk Stålkonstruksjonspris 2017

Tekst Pressemelding fra Norsk Stålforbund Sist oppdatert 09.02.2017
Norsk Stålkonstruksjonspris ble første gang delt ut i 1991 og gikk til Stranden, Aker Brygge. Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner står bak priskonkurransen som holdes hvert annet år. Det vinnende forslaget presenteres på Norsk Ståldag. Siste gang prisen ble delt ut var i 2015 og den gikk da til DNB Bygg A i Bjørvika, Oslo.

Vinnerne har holdt en meget høy standard, og prisen har derfor fått den nødvendige prestisje som er viktig for prisen og for stålmiljøet. Tilsvarende stålkonstruksjonspriser finnes i de fleste europeiske land, og nasjonale vinnere deltar i en europeisk priskonkurranse. Prisen består av et diplom som tildeles byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør og stålentreprenør.

Prisen deles ut til en stålkonstruksjon. Ordet konstruksjon kan forstås innenfor en vid ramme. Prisen deles ut til en stålkonstruksjon som har kvaliteter både hva angår estetikk, teknikk, miljø og økonomi. Konstruksjonen skal ha kvaliteter av en slik art at de lett kan verdsettes. Stålentreprenør må være medlem av Norsk Stålforbund og konstruksjonen skal være ferdigstilt i løpet av de siste tre år.

Juryen består av representanter fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), RIF - organisasjonen for rådgivere, Norsk Forening for Stålkonstruksjoner (NFS) og Den Norske Stålgruppen.

Det er åpent for alle å sende inn ett eller flere forslag til kandidater man har tro på kan hevde seg i konkurransen.

Forslag til kandidat må være mottatt oss senest 1. mars 2017.

Se oversikt over tidligere vinnere