Fylkesordfører Anette Solli, direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg møttes 22. november for å markere oppstart på arkitektkonkurranse om seks nye stasjon på Fornebubanen.

Fornebubanen lyser ut arkitektkonkurranse om seks nye T-banestasjoner

Tekst Pressemelding Fornebubanen/ Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 24.11.2017
Fornebubanen lyser ut plan- og designkonkurranse for bygging av nye T-banestasjoner.

Det skal bygges i alt seks nye stasjoner på Fornebubanen. Fornebubanen (FOB) går bredt ut med en plan- og designkonkurranse for å få inn designforslag på de ulike T-banestasjonene, samt verkstedbygning. Følgende stasjoner er en del av konkurransen; Fornebu stasjon, Flytårnet stasjon, Arena stasjon, Lysaker stasjon, Vækerø stasjon og Skøyen stasjon, i tillegg til en større verkstedbygning på Koksa.  

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) er engasjert i prosessen, og skal bistå Fornebubanen med juryering av de innkomne forslagene. I første omgang skal det være en prekvalifiseringsrunde av deltakerne, før de får mulighet til å sende inn sine bidrag. Alle bidrag blir honorert. Informasjon om konkurransen blir lagt ut på offentlige databaser for statlige innkjøp, Doffin og TED, i slutten av november 2017. 

damer3damer3«Utbygging av Fornebubanen er viktig for utviklingen av Oslo som miljøby. Design og brukervennlighet er helt sentrale elementer for at flere skal velge T-banen som transportmiddel. Vi er opptatt av at stasjonene langs banen blir gitt en god arkitektonisk utforming», sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg. 

damerdamer«Den fremtidige utviklingen av Fornebu henger nøye sammen med etableringen av Fornebubanen. Vi ønsker et konsept for T-banestasjoner som gir identitet gjennom spennende arkitektur og design, og vi ser frem til prosessen med å få inn design- og arkitekturforslag på de ulike stasjonene», sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune.

damer2damer2«Fornebubanen er en del av fremtidens kollektivløsning, og dette er en spennende arkitektkonkurranse. Vi er opptatt av at de nye T-banestasjonene får et visuelt og moderne uttrykk. Den arkitektoniske utformingen vil være viktig for å løfte frem særpreget og identiteten til hver stasjon», sier direktør Irene S. Måsøval i Fornebubanen. 

Plan- og designkonkurransen for Fornebubanen vil bli delt opp i ulike pakker, med maks to stasjoner i hver pakke. Dette er for å sikre at stasjonenes egenart blir ivaretatt, samtidig som man får frem et variert utrykk innen design- og arkitektur. Det skal også legges til rette for utsmykking og kunstinstallasjoner på stasjonene.

Juryen vil bestå av representanter og fagpersoner fra Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Fornebubanen, Sporveien og Ruter. Vinnerutkastene på de ulike T-banestasjonene vil være klare i løpet av juni i 2018. Dette er de jurymedlemmer som foreløpig er bestemt fra Fornebubanen sin side. I tillegg skal NAL påse at tilstrekkelig arkitekfaglig kompetanse av høy kvalitet representeres i juryen. Dette blir nærmere kommunisert om fra NAL når underlaget offentliggjøres.

Juryen så langt består av:

 • Dag Olsen (Akershus fylkeskommune)
 • Gro Magnesen (Bærum kommune)
 • Anders Hartmann (byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune)
 • Knut Wisthus Johansen (Sporveien)
 • Ola Skar (Ruter)
 • NAL-oppnevnt jurymedlem (kommer senere)

imageimageimage 
Skøyen stasjon. Skissene til Norconsult viser plasseringene av stasjonene til den nye Fornebubanen. Ill: Norconsult 

 

Om Fornebubanen

 • Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i nyere tid i Oslo. 
 • Banen blir om lag 8,2 km lang, og strekker seg fra Fornebu senter til Majorstuen. Ca. 5,6 km av strekningen er i Oslo.
 • Det skal bygges seks nye stasjoner: I Oslo er det planlagt nye stasjoner på Vækerø og Skøyen. I Bærum er det planlagt nye stasjoner på Koksaområdet, mellom Snarøyveien og Rolfsbukta, en stasjon ved Telenors hovedkontor, med utganger på begge sider av Snarøyveien og en stasjon med tilknytning mot Telenor Arena og adkomster fra begge sider av Oksenøyveien. I tillegg er kommer det en stasjon på Lysaker.
 • Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen.
 • Banen vil ligge i tunnel under bakken.
VækerøVækerø 
Vækerø stasjon. Skissene til Norconsult viser plasseringene av stasjonene til den nye Fornebubanen. Ill: Norconsult og Cowi Norge AS