futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa

Rapport
Gullhaug Torg 2A

Kombinasjonsbygg på 16 etasjer hvor kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. Likefullt skal bygget nærme seg null-energi og ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling.
Prosjektopplysninger
Adresse: Gullhaug Torg 2A
Lokalisering: Nydalen
Kommune: Oslo
Ferdigstilt: 2019
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg, Boligområder/ boliganlegg, Forretning / handel
Forbildeprogram: FutureBuilt
Byggherre: Avantor AS
Arkitekt: Snøhetta as
Rådgivende: Skanska Teknikk/Skanska Norge (RIB) | Erichsen & Horgen AS (RIV) | Fokus rådgiving AS (RIEN, RIM)
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Nydalen i Oslo skal videreutvikles, og grunneier Avantor har laget en plan for utvikling av Nydalen frem mot 2030, kalt Nydalen+. I sentrum av Nydalen ligger Gullhaug Torg. Her skal det bygges et attraktivt kombinasjonsbygg bolig/kontor/næring med nyskapende elementer for å tiltrekke oppmerksomhet og skape liv i nærområdet. Bygget skal gjennom integrert design, der arkitektur og teknikk utfyller hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enklere og mer robuste enn i dag. Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir lavere investering i tekniske anlegg, enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, mindre behov for utskiftninger/leietagertilpasninger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren.

Viktigste klimatiltak

  • «Tripple-zero»: 0 KWh kjøpt energi til ventilasjon, oppvarming og kjøling
  • Naturlig og hybrid ventilasjon
  • Varme og kjølekonsept basert på geovarme/kjøling og lavtemperatur varme/kjøling i vegger og gulv (varmefaktor (SCOP) 8–10, kjølefaktor 80–100)
  •  Bygningsintegrerte solceller i tak/takhage
  • Lokalisering ved kollektivknutepunkt
  • Ingen parkering for biler i bygget
  • Sykkelparkering godt utover minimumskrav både med hensyn til antall plasser og kvalitet på fasiliteter
  • Materialbruk og løsninger med lavt vedlikeholds- og utskiftningsbehov, enkel drift og lang levetid
  • Flerfunksjonsbygg


Energibehov
Kontor:
Netto: 56 kWh/m2 år (NS 3031)
Levert: 24 kWh/m2 år (NS 3031)

Bolig:
Netto: 103 kWh/m2 år (NS 3031)
Levert: 45 kWh/m2 år (NS 3031)

Forretning:
Netto: 120 kWh/m2 år (NS 3031)
Levert: 57 kWh/m2 år (NS 3031)

Nøkkeltall

ENERGI

Arkitekt: Snøhetta