Flere søkemuligheter

Gulskogen Park

Publisert av: Guro Aalrust / FutureBuilt Sist oppdatert 12.12.2017

Uloba skal bygge et nytt klimavennlig og universelt utformet hovedkontor på Gulskogen i Drammen.

Korte fakta

  • Arkitekt: Line Solgaard Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
  • Miljøambisjon: Energimerke A , BREEAM Excellent

Prosjektbeskrivelse

Uloba har startet utviklingen av et større område på Gulskogenområdet i Drammen. Vinteren 2013 ble det utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse for prosjektet Gulskogen Park. Konkurransen skulle gi innspill til byutvikling og transformasjon av Gulskogenområdet i Drammen, lage en klimavennlig utviklingsplan for hele tomten og designe et nytt hovedkontor for Uloba med svært høye krav til universell utforming. Prosjektet skal inngå som forbildeprosjekt i FutureBuilt.

Juryen konkluderte med at ingen av de 5 forslagene alene kunne gi komplette og overbevisende arkitektoniske løsninger med vekt på universell utforming og miljøspørsmål, og at alle prosjektene vil trenge en omfattende bearbeidelse for videre arbeid. Juryen mente videre at forslaget ”Stier” av Line Solgaard Arkitekter hadde de beste utviklingsmulighetene.


Bydelen Gulskogen
Området er på cirka 25 daa, med sentral beliggenhet på Gulskogen. Tomten grenser til jernbanestasjonen og det er busslinjer på tilgrensende veier. Mot syd ligger et større kjøpesenter, Gulskogen Senter og mot nord den historiske eiendommen Gulskogen Gård med tilhørende hage. Gulskogen-området har fra 1860-tallet vært preget av industrivirksomhet, men området er under endring. Kommunen ønsker at det etableres arbeidsintensive kontorplasser kombinert med bolig, og at det skapes et bymiljø med høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet.


Konkurransen
Gjennom konkurransen ønsket Uloba forslag til god arealbruk for området som innspill til videre planarbeid. Utbygging av området planlegges utført i to eller flere byggetrinn, hvor nytt hovedkontor for Ulobas administrasjon inngår i første byggetrinn.

"Stier"
I konkurranseforslaget "Stier" er hovedkontoret tegnet som to bygningsdeler forbundet med et glassoverdekket tak. Bygget er uten trapper og løser den vertikale sirkulasjonen med heiser og ramper. Kompakt bygningskropp og store takarealer gir potensiale for å skape et energieffektivt bygg og mulighet for å bruke takarealer aktivt til energiproduksjon.

Prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR med mål om å oppnå kategori BREEAM Excellent, tilfredsstille passivhusnivå og oppnå energimerke A.

Kort om Uloba
Uloba er et samvirkeforetak som eies og drives av funksjonshemmede. Over 60 prosent av de ansatte er funksjonshemmede yrkesutøvere. Uloba har arbeidsgiveransvar for 6000 assistenter for funksjonshemmede over hele landet og omsetter i år for over 700 millioner kroner.


ENERGI

Energimerke: A

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Baker Thoens Allé 5 - 7
Sted/bydel: Gulskogen bydel
Kommune: Drammen
Status: Ideprosjekt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling , Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Kontorbygg
Miljøambisjon: BREEAM Excellent
Forbildeprogram: FutureBuilt
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Assistanse Nye Eiendommer AS
Arkitekt: Line Solgaard Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Link Arkitektur AS Landskap
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av FutureBuilt – et 10 årig program med mål om 50 forbildeprosjekter innen klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Dette innholdet er en del av FutureBuilt

futurebuilt_rgb_m_tekst_blaa_graa