Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 04.08.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: Multiconsult AS
  • Landskapsarkitekt: Multiconsult AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2016
  • Arealforbruk: Strekning på ca. 850 m

Arkitektens beskrivelse

Stavanger kommune har siden 2001 etablert turveier gjennom Friområdeprosjektet for å sikre befolkningen tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet. Strekningen forbi Håhammaren var siste lenken i et sammenhengende turveisystem langs Stavangers del av Hafrsfjord, og en utfordring på grunn av krevende terrengforhold. Kommunen ønsket en løsning som tok mest mulig hensyn til natur og terreng og som kunne skape et landemerke.

De terrengmessige utfordringene ble løst på forskjellige måter. Det ble valgt å skjære traseen tvers gjennom fjellnabben i øst med diamantsag. Steinens struktur skaper et interessant spill og det er montert lys i skaret som fremhever mønsteret i fjellet.

Videre var det sterkt ønske om å kunne «henge» turveien mest mulig i fjellet. Det ble det valgt å videreføre diamantskjæringen, og en fjellhylle ble skåret ut for innfesting av en utkraget bro. Broen har en form og en varierende bredde som gjenspeiler formen på fjellhyllen. Det ble også skåret ut en fjellhylle som med litt tilpasninger kunne nyttes som turvei.

Så gjenstod selve Håhammeren. Det var et sterkt ønske om å runde den med en bro, enten hengende fast i bergveggen eller plassert ute i sjøen. Løsningen ble en elegant bro som spenner i bue rundt Håhammaren, både for å gi avstand til berget samtidig som man svever over fjorden. En stålkasse er det bærende elementet i konstruksjonen. Denne er kledd med treverk og fungerer som en benk langs hele broen hvor man kan nyte utsikten over Hafrsfjord. Begge broene har et geometrisk mønstret dekke i Accoya, med nedfelte striper av Barrikadedekke for å gjøre broene sklisikre. Belysning er innfelt i rekkverket. Den minste broen har også lys innfelt i tredekket, dette fremhever strukturen i fjellet også her.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Strekning på ca. 850 m

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Håhammeren, Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2011 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Friluftsområder, turvei, vannkant

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger kommune
Arkitekt: Multiconsult AS
Landskapsarkitekt: Multiconsult AS
Rådgivere: Multiconsult v/ Karen Hatleskog Zeiner (industridesigner / urban designer broer, belysning), Siggeir Torpe (ansvarlig landskapsarkitekt), Maja Milovanovic (prosjekterende landskapsarkitekt). Multiconsult ASA (brodesign, geologi, landskap, konstruksjonsteknikk v / Jo Gaute Fornes), Procon AS (uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse), Sweco Norge AS v / Ib Mikkelsen (byggeledelse), Lyse Elnett AS (belysningsdesign), Stavanger kommune v / Park og vei (landskap, byggeledelse, prosjektledelse)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.