Flere søkemuligheter

Hauskvartalet

Publisert av: Anders Selstrøm Moe / NAL Sist oppdatert 17.08.2016

Kulturhuset Hausmania har ønsket å utvikle et byøkologisk boligprosjekt bestående av ikkekommersielle leieboliger i en eksisterende bygning i Hausmannsgate 42, og i et fremtidig lavenergibygg med naturlig ventilasjon av massivtrekonstruksjoner i Brenneriveien 1 i Oslo.

Korte fakta

 • Arkitekt: Eriksen Skajaa Arkitekter
 • Prosjektperiode: 2013 - 2016
 • Miljøambisjon: BREEAM Very Good

Prosjektbeskrivelse

Kulturhuset Hausmania i Oslo har vært et selvstyrt  kulturhus for kulturarbeidere og kunstnere i over 15 år. Boligprosjektet i Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1 er et resultat av en medvirkningsprosess hvor brukerne sammen med konsulenter har drøftet hvordan de kan utvikle billige boliger med høye miljøambisjoner hvor boformen og fellesløsningene utgjør en betydelig del av miljøtiltakene. Den kulturelle visjonen er å skape et levende og helhetlig kulturkvartal, der kunstnere og kulturarbeidere kan bo i nærheten av der de produserer og presenterer sine arbeider. 

Visjonen for Hauskvartalet er å utvikle et nærmiljø og lokalsamfunn, som legger til rette for et forbruksmønster og en livsstil som tar klimautfordringene på alvor. Selv om målet for energibruk i bygget ligger på 95 kwt/m2 og tilsvarer et lavenergihus, er de samlete tiltakene betydelige: naturlig ventilasjon, trekonstruksjoner uten bruk av kompositt og oljebaserte materialer, vaskekjeller for alle beboerne, god sykkelparkering, sykkelverksted, en drastisk reduksjon av antall våtrom og mange beboere på lite areal.

Hovedpunktene kan oppsummeres kortfattet slik: 

 • Ingen bad i leilighetene, men toalett og HCWC på hver trappeavsats
 • Felles inngang gjennom Hausmannsgate 42
 • Byggene sammenknyttet og tilgang til begge byggene fra felles heis og trapp
 • Bofellesskap og bokollektiver
 • Sykkelverksted i kjeller og sykkelparkering i bakgård under tak
 • Dyrking i bakgård og på tak
 • Massivtre yttervegger og enkle vindusmoduler for å muliggjøre selvbygging
 • Næringsareal på gateplan

Det er også mulig for de fremtidige beboerne å være med i en byggegruppe som deltar i monteringen av massivtreelementene, isolasjon og kledning, sammen med en byggeleder. Dette gjør tre til et fordelaktig valg for denne boformen, der fleksibilitet er viktig. Vinduskonstruksjonene er planlagt slik at det gir fleksibilitet med tanke på planløsning, og mulighet til å endre på denne.

For bygningen i Brenneriveien 1 har prosjektet som ambisjon å oppnå tilsvarende miljøstandard som BREEAM Very Good for bygning og bakgård. Dette er et mål som er kvalitetssikret av prosjektets BREEAM AP. Kostnadene til BREEAM sertifisering med høyere ambisjoner er derimot ikke forenelig med målet om å tilby lav leie og prosjektet med boliger er heller ikke innenfor BREEAM-Nor sin modell. Det vil derfor utvikles et eget miljøprogram etter samme målsetninger som BREEAM, for å spare kostnader og dermed kunne tilby lavere husleie.

Prosess

Hauskvartalet har en unik reguleringsplan som ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2008. Reguleringsplanen S-4387 har et usedvanlig høyt ambisjonsnivå for byøkologisk utvikling basert på en stor grad av brukermedvirkning.

Kulturhuset Hausmania tok kontakt med Eriksen Skajaa Arkitekter AS i 2011 etter at de hadde lansert magasinet Pollen som tok for seg byplanlegging med utgangspunkt i husokkupasjoner og lignende prosjekter.

I desember 2012 og januar 2013 gjennomførte kunstnere og kulturarbeidere ved Kulturhuset Hausmania og beboere i Hausmannsgate 40, verksted i regi av Eriksen Skajaa arkitekter AS. Verkstedet resulterte i et program for Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1, og et utkast til romprogram og fellesfunksjoner i et rehabilitert Hausmannsgate 40 og et nybygg i Brenneriveien 1.

Med dette som utgangspunkt søkte Eriksen Skajaa Arkitekter AS, i samarbeid med Kulturhuset Hausmania, om kompetansemidler fra Husbanken til et forprosjekt. Dette ble innvilget og det ble avholdt en serie verksteder våren 2014. Verkstedene var basert på prinsippene fra LA21 med sterk brukermedvirkning.

Verkstedene var delt inn tematisk og tok for seg programmering, materialbruk, planløsninger, vedtekter til boligstiftelsen, økonomi og arkitektur. Det ble invitert eksterne fagpersoner til de ulike verkstedene. Eksempelvis deltok banksjef Lars Hektoen i Cultura på verkstedet vedrørende økonomi, mens Thomas Orskaug fra Treteknisk deltok under drøfting av massivtrekonstruksjon. 

Prosjektet ble presentert for Oslo kommune med en finansieringsplan som innebar minimale kostnader for kommunen. Byrådet valgte til tross for store protester fra Kulturhuset Hausmania og beboerne i Hauskvartalet, å selge eiendommene til den kommersielle utvikleren Urbanium, våren 2016.

Energi

Bygningen vil tilkobles fjernvarme.

Leilighetene luftes ved å åpne vinduer og alle rommene har avtrekk via sjakter som samles på loftet hvor den oppvarmete luften veksles til vannbåren varme. Et lokalt ventilasjonsanlegg i kjeller henter luft fra kulvert i bakgård. Avtrekk fra kjeller går i samme sjakter som fra leiligheter. 

Konstruksjon og materialbruk

Bygningens kjeller og førsteetasje er støpt i lavkarbonbetong mens yttervegger, bærende innervegger, dekker og tak er bygd opp av massivtreelementer. Ytterveggene er isolert med trefiberisolasjon og kledd med panel av ubehandlet gran. Massivtreelementene utgjør solide yttervegger, som gjør det enkelt for beboerne selv å sette opp innervegger og slik spare byggekostnader. Det er også mulig for de fremtidige beboerne å delta i monteringen av massivtreelementene, isolasjon og kledning. 

Areal og transport

Ved å ha boliger for kunstnere, kulturarbeidere og kunststudenter i umiddelbar nærhet til arbeidsplass og skole reduserer man det daglige transportbehovet til et minimum.

Av andre tiltak kan nevnes:

 • Ingen parkeringsplasser i prosjektet
 • Sykkelparkering under tak og sykkelverksted i kjeller.
 • Fortetting av bykvartal.
 • Godt kollektivtilbud i nabolaget

 

Universell utforming

Den gamle bygården i Hausmannsgate 42 er koblet sammen med nybygget i Brenneriveien 1. I møtet mellom de to bygningene er det plassert en heis som gir tilgang til begge byggene samt takterrassen. Slik får også den gamle bygningen terskelfri adkomst. Mangelen på bad i leilighetene kompenseres med et HCWC på hver trappeavsats som kan suppleres med  hånddusj. I fellesdusjene i kjeller er det også HC garderobe med dusj. 

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 3100 m²
Bruksareal (BRA): 2100 m²

ENERGI

Energikilder: Fjern/-nærvarmeanlegg, vannpumpe luft-vann

KOSTNADER OG STØTTE

Prosjektstøtte Husbanken: 360000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1, 0182 Oslo.
Sted/bydel: Sentrum
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2013 - 2016
Status: Skisseprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg , Forretning / handel
Forskriftsnivå: TEK-10
Miljøambisjon: BREEAM Very Good
Forbildeprogram: Tre og by
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stiftelsen Hausmannskvartalet
Arkitekt: Eriksen Skajaa Arkitekter
Prosjektledelse (PL): Eriksen Skajaa Arkitekter
Rådgivere: Treteknisk Institutt, rådgivingstjenesten (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Asplan Viak (RIBr) | Gaia Arkitekter v/ Frederica Miller
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Prosjektbeskrivelse: Arild Eriksen, Eriksen Skajaa Arkitekter

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Tre og by

Dette innholdet er en del av Tre og by

TOB_H