Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 04.07.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: Blakstad Haffner Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Blakstad Haffner Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: INBY | Blakstad Haffner Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2011 - 2015
  • Arealforbruk: Gulvareal: 767 m2 (Tomteareal: 6784,5 m2)

Arkitektens beskrivelse

Hegnhuset er et lære-, formidlings- og minnehus for hendelsen den 22. juli på Utøya. Bygningen er en fortelling om både overlevelse og om død, vi har bevart de delene av bygget som ble direkte berørt og samtidig beholdt toalettene som fungerte som trygge gjemmesteder.

Den nye bygningskroppen ble nennsomt plassert for å unngå åsteder og er lagt som et nytt lag over deler av det gamle, i samme vinkel som de nye bygningene på Utøya.
Det representerer slik et skifte og et nytt kapittel i øyas historie.

Taket har 69 søyler som representerer de omkomne og definerer rommet. På utsiden løper en svalgang. Den omkranses av 495 mindre søyler som symboliserer de overlevende, som hegner om minnet av de tapte. Svalgangen mellom det utvendige hegnet og de innvendige søylene understreker følelsen av å være forskanset, men tilsynelatende fri. For å forsterke følelsen av uvisshet, er åpningene i hegnet tilfeldig. For å skape en følelse av trygghet og flyt mellom bygningen og landskapet er det fem innganger til bygningen.

Hendelsen er satt i forsetet, Hegnhuset er ikke polert og består av grove ubehandlede naturmaterialer i tre og betong. Takhøyde er 8 meter på det høyeste.

I øverste etasje finnes restene av den gamle kafebygningen, med intakte kulehull i vegger og møbler, og med åpne vinduer som viser fluktrutene. Under det gamle kafebygget er det gravet ut rom for et formidlingsområde. Den gamle trappen mellom den gamle kafebygningen og den nye strukturen lager en visuell kontakt mellom minnene fra 22. juli og formidlingssonen rundt.

Blakstad Haffner har jobbet med AUF om utviklingen av Utøya som leirsted siden august 2011 og arbeider fremdeles med den kontinuerlige prosessen med å gjenreise Utøya som et viktig politisk verksted.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Gulvareal: 767 m2 (Tomteareal: 6784,5 m2)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Utøya, 3531 Krokkleiva
Kommune: Hole
Prosjektperiode: 2011 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Utøya AS
Arkitekt: Blakstad Haffner Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: INBY | Blakstad Haffner Arkitekter AS
Interiørarkitekt: Blakstad Haffner Arkitekter AS
Rådgivere: Utstilling: Atle Aas, Minnefaglig konsulent: Tor Einar Fagerland
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.