Huntonstranda

 • Huntonstranda - Utvidet kart lagt til

  22.01.2018

  Etter forespørsel fra dere har oppdragsgiver lagt til utvidet kart i i kartunderlagsmappen

 • Huntonstranda - Spørsmål og svar del 3

  17.01.2018

  Spørsmålene som ble sent inn innen fristen 5.januar har blitt besvart og lagt til i konkurransens vedleggsmappe. Flere bilder er også lagt til i mappen.

 • Huntonstranda - Spørsmål og svar del 2

  20.12.2017

  Siden sist har det kommet inn to nye spørsmål. De er besvart og lagt til i konkurransens vedleggsmappe.

 • Huntonstranda - Spørsmål og svar fra oppstartsmøte og områdebefaring

  12.12.2017

  I forbindelse med den åpne, internasjonale idekonkurransen om utvikling av Huntonstranda i Gjøvik ble det arrangert oppstartsmøte og områdebefaring tirsdag 5. desember 2017. Her er svar på spørsmålene som ble stilt under møtet.

 • Huntonstranda - Oppstartsmøte og områdebefaring

  29.11.2017

  I forbindelse med den åpne, internasjonale idekonkurransen om utvikling av Huntonstranda i Gjøvik, arrangeres det oppstartsmøte og områdebefaring tirsdag 5. desember 2017 kl. 10:00.

 • Huntonstranda - Vedlegg og kartunderlag er klart

  24.11.2017

  Nå har Gjøvik kommune klargjort digitalt kartgrunnlag for konkurransetomten på Huntonstranda og en større del av Gjøvik sentrum. Mappen med bilder og vedlegg er også tilgjengelig for konkurransedeltakerne.

 • Ny åpen idekonkurranse om Huntonstranda i Gjøvik

  23.11.2017

  Gjøvik kommune inviterer sammen med øvrige grunneiere i området til en åpen internasjonal idekonkurranse om utviklingen av Huntonstranda i Gjøvik by. Med en premiepott på til sammen kr. 1,5 mill. håper kommunen på stor deltagelse fra norske og utenlandske arkitektkontorer.

 • Konkurransens hjemmeside - Huntonstranda Gjøvik

  23.11.2017

  Gjøvik kommune har utlyst en åpen internasjonal idekonkurranse hvor de ønsker ideer til en gjennomgripende transformasjon av et tidligere industriområde ved Mjøsa, Huntonstranda, og hvordan det i fremtiden kan bli en ny og levende del av Gjøvik sentrum.