Fjorårets vinner: Praksis A AS og TINTIN motor AS med Trulsebråten 9 B og C i Lommedalen.

Hvem vinner Bærum kommunes arkitekturpris 2017?

  Sist oppdatert 22.06.2017
Vi oppfordrer til å sende inn forslag til prosjekter som kan vinne Bærum kommunes arkitekturpris i 2017. Frist for innsendelse er forlenget til 15. august 2017.

Bærum kommunes arkitekturpris er en hederspris for byggverk og uteanlegg i kommunen. Prisen kan gis til nybygg, tilbygg, uteanlegg eller restaurering av kulturminner som er ferdigstilt i løpet av de forutgående fem årene. Vinnerprosjektet må utmerke seg gjennom sin arkitektur og sine kvaliteter.

Vinner av Bærum kommunes arkitekturpris 2016 var Praksis A AS og TINTIN motor AS for tomannbolig i Trulsebråten i Lommedalen.

Juryen begrunnet valget med at tomannsboligen holder et meget høyt arkitektfaglig nivå. Videre påpekte juryen at «tomannsboligen er bygget som en generasjonsbolig på en topografisk krevende tomt. Arkitektens etterrettelige arbeid med husets tilpasning til terreng og gode innlevelse i de to familienes forskjellige behov har resultert i en bygning med mange kvaliteter.

Boligen tilbyr varierte rom og oppholdsarealer både inne og ute for begge boenhetene. Bygningskroppene er gitt god form og fasadene er gjennomarbeidete med variert bruk av tette og åpne konstruksjoner.  Kontrollert og raffinert vindusinnsetting, kledning og fargebruk bidrar til å gjøre det relativt store volumet til en visuelt stimulerende komposisjon. Huset har interessante konstruktive løsninger og både treverk og stålarbeider holder en høy håndverksmessig kvalitet».

Forslag sendes til post@baerum.kommune.no 

Tidligere vinnere kan sees her.