Hvordan lykkes med temporære byrom

Hvordan lykkes med temporære byrom

Byen er i stadig endring, nye byrom oppstår og gamle blir omformet. Felles for mange av dem er at de blir gjenstand for midlertidig bruk og utforming i kortere og lengre perioder.

 • DATO 20 mars.-20 mars 2014
 • TID 09:30-15:45
 • PÅMELDINGSFRIST 11.03.2014
 • STED Arkitektenes Hus, Josefines
  gate 34, Oslo
 • PRIS Medlem NAL, NLA, Framtidens byer, BoBy, Byfabrikken
  kr. 2000/ Øvrige kr. 2.500/
  studenter kr. 400

Fulltegnet - se under for
venteliste

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 21.03.2014
Foredraget fra kurset i pdf-format kan lastes ned her. Noen filer kan være tunge. Vi anbefaler å lagre lokalt før man åpner. Hvis du har problemer med å laste ned pdf-filer, kan det lønne seg å laste ned siste versjon av Adobe Reader! Filen kan endre utseende hvis du ikke har siste versjon.

Både hjemme og ute ser vi nå et stadig økende antall eksempler på at private og offentlige byggherrer bruker midlertidige prosjekter som strategiske verktøy i en langsiktig byutvikling.
Kurset fokuserer på metoder, muligheter og suksessfaktorer for å lykkes med temporære byrom. 
Kurset er støttet av KMD og utviklet av NAL i samarbeid med Framtidens byer / Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere og private og offentlige byggherrer.
Møteleder: Guro Voss Gabrielsen, KMD.
Illustrasjon: inhabitat.com.
 

PROGRAM:

09.15     Registrering og kaffe
09.30   

Velkommen til “Temporære byrom”
Petter N. Haug, NAL
Moderator: Guro Voss Gabrielsen, seniorrådgiver, KMD

09.35   Transforming the city and the way we think of city planning                                          
Ethan Kent, Projects for public spaces
10.10    Suksessfaktorer for temporære byrom.
Erfaringer fra Carlsbergbyen og PLUG N PLAY i Danmark
 
Nicolai Carlberg, Carlberg | Christensen 
10.55   Pause
11.10   Midlertidige aktiviteter gir målbare gevinster
Peder Lind Pedersen, chefskonsulent, Realdania By A/S
Erfaringer med midlertidige aktiviteter og byrum på det praktiske plan
Britt Lindy Knudsen, FredericiaC, udviklingskonsulent, Realdania By A/S  
11.45   Prosjektpresentasjon, Køge kyst
Jan Albrechtsen, partner, Vandkunsten 
12.30   Lunsj
13.15    "Lighter, Quicker, Cheaper" og "The power of ten"
To velprøvde metoder for å jobbe med temporære byrom
Ethan Kent, Projects for public spaces 
14.15    Pause 
14.30    Hvordan gjør vi det i Norge? 
Muligheter og utfordringer innenfor dagens praksis og regelverk, belyst med eksempler fra Larvik, Hokksund og Oslo
Gunnar Ridderström, partner Citiplan as 
15.15    Hvorfor er det temporære så appellerende?
En avsluttende refleksjon rundt det midlertidige som fenomen.
Charlotte Helleland, Alliance arkitekter 
15.35    Takk for i dag! 
15.45    Avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Dersom faktura for kurset må inneholde referanser, er det kursdeltakers ansvar å oppgi disse ved påmelding.

En forutsetning for gjennomføring av ethvert kurs eller seminar er et minimum antall deltakere. Det tas alltid forbehold om endringer i programmet.

Avbud etter 1 uke før seminardato belastes med et gebyr på kr. 500.  Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, betales full kursavgift. 

NAL tar ikke ansvar for billetter som er bestilt i forbindelse med kurs.

Arbeidsledige medlemmer tilstås 50 % reduksjon for de fleste kurs.  Medlemmer av OAF-seniorgruppe kan delta på de fleste kurs med 50 % prisreduksjon. 

kontakt

  • Dagny Marie Bakke
   Prosjektleder
   Tlf: 481 24 071
   Epost

   Reidun Granberg
   Prosjektmedarbeider 
   Tlf: 91 33 88 38
   Epost

   Spørsmål vedr. kurspåmeldinger:
   NAL
   tlf. 23 33 25 00
   Epost

Takk for din påmelding

Vi har registrert din påmelding. Du vil også motta en bekreftelse på e-post.