Konkurranserådgiver, Geirmund Barsnes og konkurranseleder, Gisle Nataas. Foto: NAL/Kjetil Husebø.

Hvorfor avholde en arkitektkonkurranse?

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 04.10.2017
Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av en arkitektkonkurranse. Arkitektkonkurranser skaper det beste grunnlaget for en god prosess og gir deg som oppdragsgiver et solid beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt. NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse når det gjelder rådgiving og gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag.

Godt tilrettelagte arkitektkonkurranser fremmer gode løsninger, kreativitet, nytenking og faglig utvikling. En arkitektkonkurranse setter løsningen i sentrum, skaper et felles mål for de involverte og gir det bestebeslutningsgrunnlaget på et tidlig tidspunkt, i motsetning til en anbudskonkurranse, der honorarstørrelse og tidligere prosjekter er sentrale kriterier.

Se videoen "Hvorfor avholde arkitektkonkurranse" (03.14)

Arkitektkonkurranser - mer enn estetikk
Arkitektkonkurranser handler om problemløsning i bred forstand. Den gode løsningen innebærer oppfyllelse av brukernes funksjonskrav, om god arealøkonomi og ressursbruk, god tomteutnyttelse og forståelse for kontekst, fornuftig materialbruk og byggteknikk, universell utforming og ikke minst ivaretakelse av miljø- og energikrav. Alt dette skal samles til en helhetlig løsning innenfor gode arkitektoniske rammer. En arkitektkonkurranse handler i liten grad om "stygt eller pent". 

NALs Fagavdeling tilbyr deg som offentlig eller privat oppdragsgiver profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslagene. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre gode og trygge vilkår for konkurransedeltakerne.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

Les mer om konkurransesekretariatets tjenester