Innkalling til ordinær generalforsamling 19.april // Valgkomiteens innstilling

  Sist oppdatert 30.03.2017
Det skal holdes en ordinær generalforsamling i OAF innen utgangen av april. Dag tid og sted er satt til 19. april kl. 17-19 i Josefines gate 34. Hold av datoen!

I tråd med vedtektene vedlegges Valgkomiteens innstilling av kandidater til verv i styre, råd og komiteer. Frist for innsending av alternative forslag til kandidater er 14 dager før generalforsamling, altså innen onsdag 5. april kl.17.

Ønsker du som medlem å foreslå en sak til behandling i generalforsamlingen? Forslag må sendes til styret senest 14 dager før generalforsamlingen for å kunne komme med i saklisten. Altså innen 5. april kl.17.

Forslag til saksliste vil sendes ut senest 11. april, med tilhørende dokumenter, forslag, motforslag m.v. som skal behandles. Bare saker som er ført opp i saklisten kan realitetsbehandles i generalforsamlingen.