Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 04.07.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS | Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
  • Interiørarkitekt: IARK
  • Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2015
  • Arealforbruk: 19600 m2

Arkitektens beskrivelse

Jonsvollskvartalet er et nytt finansbygg i Bergen sentrum. Oppdragsgiver ønsket å samle alle søster og datterselskap i det som skulle bli ”Et Nytt kraftsenter for Vestnorsk Verdiskapning”. 

Bygget ligger som en del av byens kulturakse i et transformasjonsområde mellom små trehus på den ene siden, og større modernistisk by-bebyggelse på den andre siden. Byggets hovedform tilpasser seg disse ulike strukturene og gir kvaliteter tilbake til byens mangfold. Det store volumet er bearbeidet i klare kutt og nedtrappinger i fasaden for å få inn lys og utsikt og åpenhet til omgivelsene.

Fasaden skal være inviterende og innby til transparens og åpenhet. Det har også vært viktig med en tydelig arkitektur som går i dialog med omgivelsene, samtidig som den gir bygget en egen identitet. Utformingen av fasaden har derfor hentet inspirasjon fra byggene rundt ved blant annet å ha elementer av tre i fasaden. I tillegg har nærheten til vannet og sjøen på Nøstet vært et viktig valg som metafor for utformingen av det ytterste laget i en dobbel glassfasade. Vannet er et viktig element på Vestlandet og derfor brytes glassene som bølger rundt hovedvolumet.  Brytningen i glasset inviterer også til å bryte fasaden ned til en menneskelig skala. Dette gjør Jonsvollskvartalet til en inviterende og viktig del av byens bybilde.         

Været og himmellyset på Vestlandet er spesielt, og endrer seg hele tiden fra skyet til solskinn. Fasaden endrer uttrykk med det skiftende været. Relieffene i den bølgende fasaden der glasset går ut og inn er med å forsterke dette, og gir en stadig endring i byggets utrykk gjennom hele døgnet og de ulike årstidene.

Et indre skulpturelt atrie utgjør byggets kjerne og er et fellesrom der de ulike leietakerne og medarbeiderne møtes. Atriet er et aktivt rom med møteplasser for arbeid og diskusjoner, der synergieffekter av å samle de ulike bedriftene i bygget kommer til sin rett. Dette er løst med rause fellesarealer, uformelle møterom og treffplasser i atriet, som danner arena for nye arbeidsformer. Her krysses alle veier, og tilfeldige møter og diskusjoner oppstår.

Atriet er utformet med sterke assosiasjoner til den norske natur med fjell og bresprekker. Lyset filtreres gjennom tak og fyller rommet med et diffust nordiske lys, der rommets karakter endrer seg etter skiftende værforhold.

Form, fargevalg og materialer gir bygget en indre skulpturell identitet, der lys, tre og stein har vært førende materialvalg for å skape tidløse rammer for fremtiden.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 19600 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2008 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Jonsvollkvartalet AS | Sparebanken Vest
Arkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS | Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS
Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus AS
Interiørarkitekt: IARK
Rådgivere: Multiconsult/ Rambøll DK (fasade), Haltenbanken (grafisk design)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.