Västra hamnen, Malmø. Foto: NAL

Klimavennlig stedsutvikling i teori og praksis

Tekst Iselin Ekman/NAL Sist oppdatert 22.04.2015
13. og 14. april arrangerte Framtidens bygder, i samarbeid med SustainCo, en fagdag om klimavennlig stedsutvikling med påfølgende studietur til Västra hamnen i Malmø.

Temaet for årets fagdag var Fra plan til virkelighet – hvordan lykkes med klimavennlig områdeutvikling. Seminaret ble arrangert i samarbeid med SustainCo, en europeisk pilotsatsning med mål om å øke bevisstheten om, og støtte utviklingen av, energieffektive nybygg og rehabiliteringer i rurale strøk. 

På programmet for seminaret stod sentrale og viktige temaer som utviklingen av gode planer, grønn mobilitet, valg av energisystemer på områdenivå og miljøvennlig materialbruk. Temaene ble utdypet med konkrete prosjekteksempler; fra ambisiøs områdeutvikling med høye miljøambisjoner på Brekstad til fremtidens energivennlige plusshus eksemplifisert ved ZEB Multikomforthus. Det siste prosjektet som ble presentert på seminaret var Hurdal Økolandsby. Økolandsbyen har vist i praksis hvordan et lite, ildsjelsdrevet prosjekt kan få store ringvirkninger for en hel kommune. I Hurdal har nå også politikerne fått øynene opp for viktigheten av å satse på klimavennlig stedsutvikling og bestemt seg for å ta det grønne skiftet på alvor. Som første kommune i landet vedtok et enstemmig kommunestyre i fjor at Hurdal skal bli Norges første pluss-samfunn innen 2025.

Fra teori til virkelighet
For å se hvordan teori kan omsettes i praksis for et større område, inviterte Framtidens bygder pilotprosjektene med på studietur til Malmø. Til sammen 24 personer bestående av kommunale planleggere og politikere satte kursen mot Malmø etter at fagdagen var avsluttet. Her har kommunen siden begynnelsen av 2000-tallet utviklet det som i dag fremstår som Nordens mest spennende, bærekraftige områdeprosjekt. Da de første byggene stod ferdig i 2001 demonstrerte det en ny æra innen områdeutvikling med visjonære boligformer der menneske, estetikk, økologi og teknologi inngikk i en helhetstanke. Siden har området utviklet seg til å bli Malmøs mest spennende og attraktive bydel, med vekt på bærekraft, kvalitet og mangfold både i arkitektur og byrom.

11
Guidet tur i Västra hamnen med Daniel Skog fra Malmö Stad. Foto: NAL

Daniel Skog fra Malmö Stad gav en grundig innføring i bakgrunnen for prosjektet og etterfulgt av en rundvisning i området. På slutten av 70-tallet opplevde Malmø økonomiske nedgangstider og hadde store samfunnsmessige utfordringer. Med avviklingen av industrien i byens gamle havneområde, ble kommunen tvunget til å tenke nytt. Skog har vært involvert i utviklingen fra starten av og loset oss pedagogisk gjennom de ulike byggetrinnene, fra den spede begynnelse i 2001 til den delen av området som i dag er under bygging. Gjennom den nesten 15 år lange prosessen har kommunen gjort seg verdifulle erfaringer som tas med når utviklingen av neste byggetrinn skal planlegges. Nye arkitektoniske løsninger og byplanmessige grep blir testet ut underveis og resultatene evalueres fortløpende. Dette er kunnskap som er høyst relevant for norske kommuner som står ovenfor lignende utviklingsprosjekter.

Johanna Ekne fra Malmö Stad stod for omvisningen i leilighetskomplekset ”Hållbarheten.” Bygget er et spesialdesignet hus som eies av firmaet E-on, som også drifter hele energisystemet i Västra hamnen. Bygget er et boligeksperiment der syv ulike familier tester ut hvordan man kan bo på en mer klimavennlig måte i praksis. Utover leilighetene inneholder ”Hållbarheten” også et av Sveriges mest avanserte systemer for å måle og styre energiforbruket.

33
"Hållbarheten". Øverst til venstre: Johanna Ekne demonstrerer hvordan man styrer strømforbruket i leiligheten via en app. Øverst til høyre: I interiøret har den tyske arkitekten Cord Siegel lagt vekt på bruk av enkle, robuste detaljer i tre. Nederst: Det felles utendørsbassenget varmes opp av solfangere som sitter på veggen utenfor den tilhørende badstuen. Foto: NAL

Kulturell kapital
Siste besøk ble avlagt hos Stapeln, Västra hamnens kreative sentrum. Det gamle skipsbyggeriet er i dag et prosjekthus støttet av Malmö Stad. Byggets viktigste funksjon er å være et lavterskeltilbud og en møteplass for unge gründervirksomheter og andre kreative sjeler. Stapeln tilbyr gratis arbeidsplasser og har også flere verksteder der man kan gjøre alt fra å lære å bygge sykler til å delta på kurs i silketrykk. Utover dette er det også mulig å arrangere utstillinger, konserter og andre mindre events i huset. Rett utenfor ligger Stapelbäddsparken som er et av Europas største anlegg for skating og ung gatekultur.

44
Staplen og Stapelbäddsparken. Foto: NAL

Ørland kommune stilte med hele 18 deltagere. Prosjektleder for Kystbyen Brekstad, Heidi Fossland, syntes det var mye å ta med seg i det videre arbeidet.

– Med fagdagen som bakteppe, fikk vi på studieturen se hvordan teoriene er gjennomført i praksis. Mye av det vi så i Malmø er direkte overførbart til vårt arbeid med sentrumsplanen for Brekstad. Våre erfaringer fra både fagdag og studietur vil danne grunnlag for utarbeidelsen av en rapport til formannskapet som leveres parallelt med at områdeplanen skal til 2.gangs behandling, sier Fossland.