Komiteer og råd

Tekst Ragnhild Ølstad Sist oppdatert 15.05.2017
Her finner du en oversikt over Norske arkitekters landsforbunds faste komiteer og råd.

KOMITEER 
funksjonstid 1.7.2014-30.06.2017

 • Komiteen for etikk og tvister
 • Konkurransekomiteen
 • Kontrollkomiteen
 • Pris- og stipendkomiteen
 • Valgkomite
 • NAL Student (1.7.2015-30.06.2018)

Komiteen for etikk og tvister
Leder: Trine Sylten, Stavanger
Medlemmer:
Steinar Anderssen, Hamar
Siri Bakken, Oslo
Per Stenseth, FredrikstadKonkurransekomiteen
Denne komitéen er felles for Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene

Oppnevnt av Arkiktektbedriftene:
Leder: Alessandra Kosberg, Oslo
Amund Gulden, Oslo
Eva Helene Haanæs, Trondheim

Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund:
Per Højgaard Nielsen, Bergen
Henriette Salvesen, Oslo
Komitesekretær: Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL

Kontrollkomiteen
Leder: Maj Jøsok, Oslo
Medlemmer:
Kjellaug S. Eggen, Tønsberg
Arild Sletten, Lillehammer
Ketil Moe, Oslo
Ingrid Hildrum, Oslo

Pris- og stipendkomiteen
Leder: Torkel Njå, Oslo
Medlemmer:
Karin Hagen, Oslo
Arild Eriksen, Oslo
Maria Molden, Bergen
Bente Rødahl, Trondheim

Valgkomite
Leder: Iver Kristiansen, Tønsberg
Medlemmer:
Nina Haarsaker, Trondheim
Marianne Bruvoll, Oslo
Kolbjørn Nesje Nybø, Florø
Jarl Ture Vormdal, Fredrikstad (fra 1.7.2016)

 

NAL Student
Opprettet 1.7.2015

Fra 1.1.2017

Leder: Ida Hornstuen Bekken (studentrepresentant fra BAS i NALs styre)

Medlemmer:
Eva B. Storrusten (RS-representant AHO)
Julian Riise (vara RS-representant AHO)
Eva Bakke Negard (OAF-styremedlem)

Siri Nordeide (RS-representant BAS)
Asem Babawat (vara RS-representant BAS)
ledig   (BAF-styremedlem)

Kristin Mørk  (RS-representant NTNU)
Margrethe Fauskanger (RS-vararepresentant NTNU)
Beate Slåttsveen (TAF-styremedlem)

 

 

 

 

 

kontakt

 • Norske arkitekters landsforbund
  Tlf: 23 33 25 00
  E-post