Byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen skal få ny utforming og nye forbindelser. Konkurransen skal gi bidrag som får fram området som helhet. Foto: Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune

Konkurransen om Kjøpmannsgata er lansert

Tekst Geirmund Barsnes Sist oppdatert 17.03.2017
Trondheim kommune og Statens vegvesen har offentliggjort en ny åpen plan- og designkonkurranse om utformimg av Kjøpmannsgata i Trondheim. Formålet med konkurransen er å finne helhetsgrep som løfter og vitaliserer området. Konkurransen skal legge til rette for nytt liv til gata og vollen ved den karakteristiske bryggerekka langs Nidelva.
Kort historikk
Kjøpmannsgata ble anlagt etter bybrannen i 1681 og er en av Cicignons hovedakser. Gata har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll. Vollen ble bygd både som festningsverk og brannsikring. Bryggene er Trondheims stolthet og et av de mest fotograferte motivene i byen. De offentlige arealene rundt bryggene har imidlertid stort potensial til å bli mer attraktive.

I dag, 9. mars 2017, har Trondheim kommune og Statens vegvesen utlyst en åpen, internasjonal arkitektkonkurranse for å se fremtidig utforming og nye forbindelser i byrommet i Kjøpmannsgata og på Krigsseilerplassen. De ønsker konkrete forslag til utformingen av vollen, gata, allmenningene og parkene som inngår i byrommet. Konkurransen arrangeres av Trondheim kommune og Statens vegvesen og er finansiert av midler fra kommunal- og moderniserings-departementet, Trondheim kommune og Statens vegvesen.