Konkurransenyheter

Trenger du råd og bistand vedr. arkitektkonkurranser?

Er du representant for en offentlig eller privat byggherre og har tanker om å avholde en arkitektkonkurranse? NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse vedr. gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Vi tilbyr markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • Nytt parallelloppdrag – Kyrksæterøra sentrum

  21.11.2017

  Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og en helhetlig vurdering av Kyrksæterøras utviklingspotensial. Dette skal danne grunnlag for utarbeidelse av en områdeplan. NALs BYLIVsenter bistår kommunen.

 • 203 konkurranseutkast om nytt Skogfinsk museum

  15.11.2017

  Innen fristen fredag 10.11.2017 klokken 15.00 var det registrert hele 203 innkomne konkurranseutkast til den åpne plan- og designkonkurransen om Museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum.

 • NALs rolle i saken om regjeringskvartalet

  08.11.2017 # Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk , Fagpolitikk , Bolig- og bygningspolitikk

  Striden om regjeringskvartalet har i den siste tiden handlet om juridiske forhold og vurderinger i gjennomføringen av konkurransen. Statsbygg har avvist klagen fra Team G8+ og det er nå kjent at teamet ikke går til sak mot Statsbygg. Flere av de store arkitektkontorene har i et opprop bedt om en uavhengig gjennomgang av konkurransen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avvist dette oppropet.

 • Boligkonkurranse på Notodden - spørsmål og svar

  06.11.2017

  Notodden kommune har lyst ut en begrenset plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse. Svar på spørsmål til utlysningen som antas å ha allmenn interesse, er gjengitt her.

 • Norsk Stålkonstruksjonspris 2017 til Bumerang bru og Jungelbru

  06.11.2017

  Norsk Stålkonstruksjonspris 2017 gikk til Oslo kommune Bymiljøetaten, SAAHA, Degree of freedom og Implenia & Boss Industrier og Mek Verkstad for Bumerang bru og Jungelbru. Prisen ble delt ut under Norsk Ståldag ved Hotel Bristol, torsdag 2. november.

 • Boligkonkurranse på Notodden

  31.10.2017

  Notodden kommune har lyst ut en begrenset plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse.

 • Skogfinsk Museum - Kartunderlag - to nye vedlegg

  28.10.2017

  Skogfinsk museum supplert konkurransens vedleggsmappe med to nye vedlegg. Dette etter spørsmål rundt mål og målestokk på de digitale kartene.

 • Utviklingsgrep for Midtbyen i Kongsvinger

  27.10.2017

  For å få tegnet et godt bilde av utviklingsmulighetene i Midtbyen i Kongsvinger ba kommunen og Ø. M. Fjeld Utvikling AS tre tverrfaglige arkitektgrupper om å komme med forslag til utviklingsgrep for dette sentrale området. Evalueringskomiteen har gått gjennom arkitektgruppenes forslag samt de innspill som er kommet inn eksternt, og laget en anbefaling til kommunen. Les mer i NAK 489.

 • Skogfinsk Museum - revidert spørsmål/svar dokument og flere tomtebilder

  14.10.2017

  Skogfinsk Museum har 3. oktober 2017 oppdatert spørsmål/svar dokumentet med 83 nye spørsmål og svar - "Spørsmål og svar_REV 2017.10.13_Nytt Museumsbygg Norsk Skogfinsk Museum"

 • Skogfinsk Museum - NAL-oppnevnte jurymedlemmer

  04.10.2017

  NALs Konkurransekomite har nå valgt ut de to NAL-oppnevnte arkitektene som skal sitte i juryen i den åpne plan- og designkonkurransen om nybygg for Skogfinsk museum.

 • Skogfinsk Museum - revidert spørsmål/svar dokument og presentasjon oppstartsmøte

  03.10.2017

  Skogfinsk Museum har 3. oktober 2017 oppdatert spørsmål/svar dokumentet med 20 nye spørsmål og svar.

 • Hvorfor avholde en arkitektkonkurranse?

  29.09.2017

  Svært mange av landets viktigste bygninger er resultat av en arkitektkonkurranse. Arkitektkonkurranser skaper det beste grunnlaget for en god prosess og gir deg som oppdragsgiver et solid beslutningsgrunnlag på et tidlig tidspunkt. NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse når det gjelder rådgiving og gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag.

 • Svensk vinner i Kjøpmannsgata

  28.09.2017

  Juryen har enstemmig kåret konkurranseutkastet ”Bryggepromenaden” til vinner i den åpne plan- og designkonkurransen for utforming av Kjøpmannsgata i Trondheim. Prosjektet er forfattet av MARELD landskapsarkitekter AB og Kjellgren Kaminsky architecture AB, begge med kontor i Gøteborg. Les mer i NAK 488.

 • Parallelloppdrag – Stasjonssida i Kongsvinger

  28.09.2017

  Parallelloppdraget skal gi innspill til alternative utviklingsgrep og helhetlig vurdering av utviklingspotensialet for Stasjonssida i Kongsvinger. Tre team skal velges ut som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for området.

 • "Adapt" vant plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal

  27.09.2017 # Norsk og internasjonal arkitekturpolitikk , Transformasjon, vern og utvikling

  — Norske arkitekters landsforbund (NAL) gratulerer team Urbis med seieren. Statsbygg har valgt et høyst kompetent team. På vegne av arkitektstanden i Norge oppfordrer vi Statsbygg til å gi arkitekt- og rådgivningsteamet tilstrekkelig handlingsrom til å kunne bearbeide og foredle prosjektet. Vi forventer også at et nytt regjeringskvartal løses med den fremste kompetansen innen energi- og miljøløsninger.

 • Kjøpmannsgata i Trondheim - vinner er kåret

  26.09.2017

  Det er kåret en enstemmig vinner i den åpne arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata i Trondheim. Trondheim kommune og Statens vegvesen inviterer til premieseremoni 28. september klokken 15.30 på Clarion Hotell Brattøra.

 • Skogfinsk Museum - Spørsmål og svar, dato 2017.09.26

  26.09.2017

  Nå er spørsmålene som kom inn før og under oppstartmøtet den 13. september 2017 besvart og publisert på konkurransens hjemmeside.

 • Oppstartsseminar og tomtebefaring Skogfinsk Museum

  11.09.2017

  I forbindelse med den åpne arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum arrangeres det oppstartmøte og tomtebefaring onsdag 13.september fra klokken 12.00.

 • Parallelloppdrag i Ålesund med lavt honorar

  01.09.2017

  Ålesund kommune lyste i august ut parallelloppdraget ”Konseptstudie Moa”. Norske arkitekters landsforbund (NAL) ble kontaktet av medlemmer som reagerte på honorarstørrelsen for dette oppdraget. Dette ledet til NAL tok kontakt med Ålesund kommune med en kritikk av vilkårene for parallelloppdraget.

 • Konkurranselistene

  29.08.2017

  Listene over aktuelle konkurranser på våre konkurransesider har av ulike grunner dessverre ikke blitt ajourført siden i våres. Vi vet listene er verdifull informasjon lesestoff for svært mange, og har fått flere henvendelser som påpeker vår manglende oppfølging. Vi vil nå skjerpe oss med løpende oppdatering, og tar sikte på at dette skjer ukentlig.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Geirmund Barsnes
  Konkurranserådgiver
  Tlf: 909 95 878
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid
  Tlf: 412 27 455
  E-post

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder paralelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post