Konkurransenyheter

Trenger du råd og bistand vedr. arkitektkonkurranser?

Er du representant for en offentlig eller privat byggherre og har tanker om å avholde en arkitektkonkurranse? NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse vedr. gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Vi tilbyr markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • «Fra stasjon til sted» - ny kurs for Lørenskog

  10.08.2018

  Til parallelloppdraget for utvikling av Lørenskog stasjonsområde kom det inn 25 tilbud, hvorav 14 på nivå A og 11 på nivå B.

 • Parallelloppdrag for Sjøholt sentrum utlyst

  01.08.2018

  Formålet med parallelloppdraget er å gi underlag og kunnskap til utarbeiding av ny områdeplan i Sjøholt sentrum, i Ørskog kommune. I tillegg skal det genereres konseptskisser og ideer som skal inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.

 • Økokommunen Tingvoll inviterer til parallelloppdrag

  31.07.2018

  Parallelloppdraget skal danne grunnlaget for videre utvikling av kommunesenteret Tingvollvågen som et fortettet, grønt og attraktivt tettsted ved fjorden.

 • Ny arkitektkonkurranse i Bergen sentrum til høsten

  18.07.2018

  Bergen kommune publiserte 5. juli en forhåndsannonsering på Doffin/TED om en kommende begrenset plan og designkonkurranse i Bergen sentrum – helhetlig utforming av byrommene rundt Vågen i Bergen, i anledning regulering og bygging av Bybanens trasé til Åsane. Oppdragsgiver setter også krav Wildcard-arkitekter i teamene som skal velges ut.

 • Stasjonssida i Kongsvinger utvikles

  29.06.2018

  Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" (NAK 496) er nå klar. Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden.

 • NAL anbefaler åpen arkitektkonkurranse for nytt samisk symbolbygg

  28.06.2018

  Staten har nylig bevilget penger til nybygg for Samisk teater og videregående skole i Kautokeino. Statsbygg har fått i oppdrag av regjeringen å planlegge samlokaliseringen.

 • Juryoppnevning Fornebubanen

  27.06.2018

  NALs Konkurransekomite har oppnevnt sivilarkitekt MNAL Reiulf Ramstad som juryrepresentant i konkurransen om nye Fornebubanen.

 • LCLA og Manthey Kula skal utforme Norges paviljong i Frankfurt

  26.06.2018

  I 2019 er Norge gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Som gjesteland skal Norge blant annet presentere seg med en innendørs paviljong på 2300 m2. I januar inviterte NORLA, i samarbeid med DOGA og NAL, til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av paviljongen. 66 forslag ble godkjent til videre juryering. På et arrangement hos DOGA i dag, 26. juni, ble vinneren av konkurransen offentliggjort.

 • Nytorget - 3 team prekvalifisert

  25.06.2018

  Tre team har blitt valgt ut til å komme med utkast til utformingen av Nytorget i Stavanger.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Prisseremoni 26.juni

  19.06.2018

  NORLA og DOGA inviterer til offentliggjøring av konkurranseresultat og prisseremoni tirsdag 26. juni kl. 10.00.

 • Huntonstranda - Vinner, premierte og hederlig omtalte + juryens rapport

  18.06.2018

  Det danske kontoret URBAN POWER vant den åpne idekonkurransen om Huntonstranda i Gjøvik.

 • Parallelloppdrag for Lørenskog stasjon utlyst

  07.06.2018

  Parallelloppdraget skal belyse framtidige utviklingsmuligheter for Lørenskog stasjon og de sentrale områdene rundt stasjonen. På bakgrunn av tilbudskonkurransen velger kommunen ut tre konsulentgrupper, hvorav ett Wildcardteam, som parallelt får i oppdrag å jobbe med forslag til helhetsplanen for utviklingen av Lørenskog stasjonsområde.

 • Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 - Resultat og prisseremoni

  04.06.2018

  Juryen i den åpne plan og designkonkurransen om Norges bokpaviljong i Frankfurt 2019 har avholdt sitt siste jurymøte. Resultatet av konkurransen blir offentliggjort under en prisseremoni senere i juni - dato og sted kommer så fort den er satt.

 • Huntonstranda - Resultat og prisseremoni

  29.05.2018

  Juryen avholdt sitt siste møte fredag 25.mai og har kåret en vinner. Resultatet blir offentliggjort under en prisseremoni i Gjøvik 15.juni. Konkurransens vinner, øvrige premierte og herderlig omtalte team har blitt kontaktet av juryens sekretær.

 • Nytorget - espd-request.xml-fil

  14.05.2018

  Som en del har påpekt allerede mangler "espd-request.xml"-filen blant vedleggene. Oppdragsgiver sørger for at denne er på plass ila. tirsdag 15.mai 2018

 • Reagerer på Revitkrav i konkurranse om Fjelltun skole

  11.05.2018

  Strand kommune har utlyst en plan og designkonkurranse om nye Fjelltun skole hvor de krever bruk at tegneprogrammet Revit. Dette er et krav både Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektbedriftene i Norge (AiN) og flere arkitektkontor reagerer på.

 • Nytorget - Spørsmål og svar ifm prekvalifiseringen - oppdatert

  07.05.2018

  Spørsmål som er sendt inn i forbindelse med prekvalifiseringen blir besvart og lagt i konkurransens vedleggsmappe. Oppdatert 22.mai.2018

 • Ny konkurranse om Nytorget i Stavanger sentrum

  27.04.2018

  Det er offentliggjort en ny begrenset plan og designkonkurranse om Nytorget i Stavanger sentrum. Konkurransen er en del av Stavanger utvikling sitt utviklingsarbeid for Nytorget og er et strategisk satsningsområde i Stavanger sentrum.

 • Huntonstranda - Web-utstilling og utstilling i Gjøvik

  24.04.2018

  Konkurranseutkastene er nå tilgjengelig på nett og er også stilt ut i forbindelse med Byutviklingskonferansen i Gjøvik.

 • Wildcard + dobbelt dansk i Skien

  23.04.2018

  JAJA Architects og Arkitema ble denne uken valgt ut til å bidra i parallelloppdraget for Ibsenbiblioteket i Skien. I tillegg er det Oslobaserte Wildcard-kontoret Holt O’Brien engasjert i prosessen, i samarbeid med norske Gattaca, AP+E fra Irland og italienske De Gayardon Bureau.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder parallelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post