Konkurransenyheter

Trenger du råd og bistand vedr. arkitektkonkurranser?

Er du representant for en offentlig eller privat byggherre og har tanker om å avholde en arkitektkonkurranse? NALs Fagavdeling besitter landets fremste kompetanse vedr. gjennomføring av ulike typer arkitektkonkurranser og parallelloppdrag. Vi tilbyr markedet profesjonelle råd og bistand gjennom hele konkurranseforløpet, fra innledende råd om prosessvalg, via programutarbeidelse til prekvalifisering og bedømmelse av de innkomne løsningsforslag. Vi bistår også med oppnevning av erfarne og dyktige arkitekter som medlemmer av juryer/bedømmelsesutvalg. Vårt mål er alltid å bidra til at oppdragsgiver oppnår det optimale faglige resultat sett i forhold til de foreliggende rammebetingelser, samt sikre rimelige og trygge vilkår for konkurransedeltakerne. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale!

 • Oppstartsseminar og tomtebefaring Skogfinsk Museum

  11.09.2017

  I forbindelse med den åpne arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum arrangeres det oppstartmøte og tomtebefaring onsdag 13.september fra klokken 12.00.

 • Parallelloppdrag i Ålesund med lavt honorar

  01.09.2017

  Ålesund kommune lyste i august ut parallelloppdraget ”Konseptstudie Moa”. Norske arkitekters landsforbund (NAL) ble kontaktet av medlemmer som reagerte på honorarstørrelsen for dette oppdraget. Dette ledet til NAL tok kontakt med Ålesund kommune med en kritikk av vilkårene for parallelloppdraget.

 • Konkurranselistene

  29.08.2017

  Listene over aktuelle konkurranser på våre konkurransesider har av ulike grunner dessverre ikke blitt ajourført siden i våres. Vi vet listene er verdifull informasjon lesestoff for svært mange, og har fått flere henvendelser som påpeker vår manglende oppfølging. Vi vil nå skjerpe oss med løpende oppdatering, og tar sikte på at dette skjer ukentlig.

 • Konkurranse i Leikanger med lavt honorar

  28.08.2017

  Leikanger kommune har utlyst en begrenset plan- og designkonkurranse om ”Bofellesskap med åtte enheter for personer med demens og fire omsorgsboliger”. Det skal på grunnlag av en prekvalifiseringsøknad velges ut tre – fire arkitektteam. Hver av disse får et honorar på kr 40 000. Dette mener NAL er et for lavt honorar for konkurransen og har derfor kontaktet kommune for å få hevet honorarer eller bistå kommunen med å justere utlysningen, slik at det som etterspørres står i forhold til økonomien i utlysningen.

 • Ny åpen arkitektkonkurranse om museumsbygg

  25.08.2017

  Norsk Skogfinsk Museum inviterer til åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog.

 • Konkurransens hjemmeside - Museumsbygg Skogfinsk Museum

  25.08.2017

  Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog. Åpen internasjonal plan-og designkonkurranse for utforming av nytt museumsbygg

 • Unge danske arkitekter gikk seirende ut i Våler

  24.08.2017

  Juryen har kåret ”Lanternen” som enstemmig vinner i den åpne plan- og designkonkurransen om ny skole og aktivitetshus i Våler. Les mer i NAK 486.

 • Skole og aktivitetshus i Våler - vinner er kåret

  11.08.2017

  Det er kåret en enstemmig vinner i konkurransen om ny skole og aktivitetshus i Våler. Kommunen inviterer til premieseremoni 24. august kl. 18.00 på Våler ungdomsskole.

 • Disse skal tegne miljøvennlige boliger på Fornebu

  06.07.2017

  OBOS Fornebu har nå valgt ut fire arkitektkontor/arkitektteam som inviteres til å delta på den begrensete arkitektkonkurransen om 700 FutureBuilt-boliger på OBOS delområde 9.4 på Fornebu.

 • Se konkurranseutkastene til Kjøpmannsgata

  30.06.2017

  Trondheim kommune har nå lagt alle de innkomne konkurranseutkastene ut på en egen nettide.

 • Ny museumskonkurranse!

  29.06.2017

  Etter sommerferien blir det utlyst ny åpen arkitektkonkurranse om museumsbygg. Denne gangen nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog.

 • 36 som vil tegne OBOS Fornebu delområde 9.4

  29.06.2017

  Det kom inn 36 søknader innen fristen til den kommende konkurransen om utvikling av OBOS sitt delområde 9.4 på Fornebu. Søknadene kom fra arkitektmiljøer fra Norge, Danmark, Finland, England.

 • Adapt og Lysning er vinnerne av plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal

  29.06.2017

  Syv prosjekteringsgrupper har deltatt i konkurransen, og i mai leverte de sine løsningsforslag. En jury på ni medlemmer har vurdert konkurransebidragene og har nå kåret to vinnere. De to vinnerne skal nå gå inn i forhandlinger med Statsbygg, frem til en endelig vinner velges ut i oktober.

 • Utstilling av konkurranseutkastene til Kjøpmannsgata

  27.06.2017

  Velkommen til utstilling og utstillingsåpning av de 28 forslagene som er kommet inn til den åpne arkitektkonkurransen om byrommene i Kjøpmannsgata. Utstillingsåpningen er onsdag 28. juni 2017, fra klokken 15.00 til 16.00.

 • Kjøpmannsgata - endelig mottaksprotokoll

  23.06.2017

  I den åpne plan-og designkonkurranse om utforming av Kjøpmannsgata i Trondheim er det mottatt 27 utkast.

 • OBOS Fornebu - Noen presiseringer

  21.06.2017

  Siden den begrensete arkitektkonkurransen om OBOS Fornebu utvikling av delområde 9.4 ble offentliggjort på FutureBuilt 2017 er det etter diverse spørsmål gjort noen presiseringer i teksten rundt åpen invitasjonen til prekvalifikasjon. Det ene omhandler at søknaden gjelder kun arkitektkontorer eller team av slike, språk, offentlige dokumenter, innleveringsdetaljer og innleveringsadresse.

 • OBOS inviterer til stor boligkonkurranse på Fornebu

  21.06.2017

  OBOS lanserte på FutureBuilt2017-konferansen nyheten om en kommende arkitektkonkurranse på Fornebu. Dette skjedde samtidig som vinneren av OBOS sin forrige FutureBuilt-konkurranse i Våronnveien 17 ble offentliggjort. Den nye konkurransen er adskillig større og omfatter utvikling av et urbant og bærekraftig bolig- og byområde på fremtidens Fornebu.

 • Kjøpmannsgata - mottaksprotokoll

  20.06.2017

  I den åpne plan-og designkonkurranse om utforming av Kjøpmannsgata i Trondheim er det mottatt 24 utkast.

 • Den urbane fjordlandsbyen Sandane

  19.06.2017

  Gjennom parallelloppdraget har kommunen fått gode innspel og konkrete løysningsforslag for korleis utvikle Sandane til ein meir attraktiv og berekraftig tettstad.

 • Helen & Hard vant nye Vest-Agder museum

  13.06.2017

  Helen & Hard sitt konkurranseutkast "Navet" ble av en enstemmig jury utpekt som vinner av den begrensete arkitektkonkurransen om nytt museumsbygg for Vest-Agder museum på Odderøya i Kristiansand.

kontakt

 • Gisle Nataas
  Konkurranseleder
  Tlf: 980 89 637
  E-post

  Geirmund Barsnes
  Konkurranserådgiver
  Tlf: 909 95 878
  E-post

  Per Rygh
  Konkurranserådgiver, innleid
  Tlf: 412 27 455
  E-post

  Øystein Bull-Hansen
  Prosjektleder paralelloppdrag
  Tlf: 481 13 596
  E-post