Kursleder Josefin Karlsson under kurset i Arkitektenes Hus i Oslo. Foto: NAL

Kurset "Retorikk for arkitekter" til Kristiansand

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 10.10.2017
Etter gode tilbakemeldinger på dette halvdagskurset da det ble avholdt i Oslo 20. september, er vi glade for å tilby dette kurset også i Kristiansand i samarbeid med Agder Arkitektforening. Sett av 1. november! Egner seg for både arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter.

Arkitekter formidler kunnskap gjennom ulike kommunikasjons verktøy som tegninger, bilder og ord. Å beherske disse verktøy og kunne kombinere dem er en viktig del av yrket. Ordene er i mange sammenhenger det lim som binder de øvrige deler sammen.  

Kurset gir deg en innføring i klassisk retorikk og hvordan retorikk kan benyttes for å forklare, argumentere og overbevise. Både gjennom hva som sies og hvordan det sies, men også hvordan det formidles gjennom kroppsspråket. I kurset retter vi oppmerksomheten mot det talte ord, som i arkitektens hverdag brukes i alle møter, med bestillere og andre konsulenter, politikere og allmennheten.   

Kurset er lagt opp med forelesninger og korte workshops. Deltakerne får tilsendt en liten hjemmeoppgave i forkant av kurset som går ut på å besvare et par spørsmål om presentasjoner som man selv har holdt. 

Les mer om kurset og se programmet

Interiørarkitekt Irene Birkeland var en av deltakerne på kurset i Oslo. Hun syntes kurset var godt bygd opp og at verktøyene som ble presentert var enkle å huske og ta i bruk.

– Foredragsholderen var tydelig og morsom. Lærte mye, fikk repetert mye - alt i alt veldig bra!