Hovedforeleser og advokat Anders Evjenth. Foto: Advokatfirmaet Hjorth

Kurset «Utfordringer i komplekse byggesaker» går Norge rundt!

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 09.02.2018
16. -21. april sender vi en av våre mest erfarne foredragsholdere på turne i Norge. Kurset "Utfordringer i komplekse byggesaker" er planlagt avholdt i fem norske byer.

I tillegg til hovedforedragsholder Anders Evjenth, advokat og partner i Hjort advokater, har vi invitert en saksbehandler i kommunen, en lokal arkitekt/ansvarlig søker og en lokal ingeniør/ansvarlig søker til å holde foredrag om sine erfaringer.

Kurset tar opp sentrale utfordringer som mange kommer opp i byggesaker og hvor løsninger og praksis kan diskuteres. Anders Evjenth tar oss gjennom både formelle og materielle krav som vi må være oppmerksomme og bevisste på. I kurset er det mulighet for å stille spørsmål og diskutere med eksperten underveis. I tillegg omhandles aktuelle nyheter i Plan- og bygningsloven. 

Selv om kurset har et spesielt fokus på komplekse saker, så er temaene som berøres også aktuelle for de som arbeider mindre byggesaker. 

Her er datoene med lenke til program og påmelding:

Tromsø Rådhus 17. april
DIGS Trondheim 18. april
Litteraturhuset Bergen 19. april
Arkeologisk museum Stavanger 20. april
Arkitektenes Hus Oslo, 26. april

Kursserien arrangeres i samarbeid med RIF, FBA, Arkitektbedriftene og den aktuelle lokalforening i NAL.

Påmeldingene er allerede begynt å komme, og i skrivende stunder er det Bergen som leder med 18 påmeldte. Vi er avhengige av et visst antall deltakere for gjennomføring.

Benytt anledningen til å bli oppdatert!