Fra venstre Heidi Fossland, projektleder samfunnsutvikling Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland kommune og Michael Lommertz, prosjekt- og bærekraftansvarlig i NAL. Foto: NAL/Alf Waage

Kystbyen Brekstad nytt pilotprosjekt i Framtidens bygder

Tekst Alf Waage/Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 14.10.2013
Tettstedet Brekstad, ytterst i Trondheimsfjorden, skal i løpet av få år bli en kystby med urbane kvaliteter. Viljen til å sette klima og miljø som viktige premisser for den videre utviklingen har vært avgjørende for at Brekstad nå er valgt ut som nytt pilotprosjekt i Framtidens bygder.

Klimavennlig byutvikling
Tre tverrfaglige arkitektteam har siden sommeren deltatt i et parallelloppdrag om Kystbyen Brekstad. Befolkningen på Ørland vil vokse med rundt 2000 mennesker som en konsekvens av Forsvarets kampflybase. Ørland kommune har som målsetting at flest mulig av disse skal bosette seg på Brekstad. Formålet med parallelloppdraget er å vise hvordan Brekstad kan bli en by gjennom bærekraftig vekst og fortetting i eksisterende sentrumskjerne.

- Deltakelse i Framtidens bygder gir oss en unik mulighet til å få faglig oppfølging og veiledning i den krevende prosessen med å fortette Brekstad på en bærekraftig og klimavennlig måte, sier ordfører i Ørland kommune Hallgeir Grøntvedt.

Faglig veiledning og oppfølging
Samarbeidet mellom Ørland kommune og Framtidens bygder vil bestå av oppfølging av resultatene fra parallelloppdraget. Arkitektteamene som deltok i oppdraget har nylig presentert sine løsningsforslag og en kommende juryrapport vil si noe om hvilke elementer fra de ulike forslagene som kommunen anbefales å videreføre. Disse anbefalingene vil danne grunnlaget for det videre samarbeidet mellom kommunen og Framtidens bygder.

- Kommunens uttalte fokus på bærekraftig og klimavennlige byutvikling gjør dem til en foregangskommune. Lykkes de med sine intensjoner vil kystbyen Brekstad bli et nasjonalt forbilde, sier prosjektleder for Framtidens bygder, Alf Waage.

Målsettingen med Framtidens bygder er å vise i praksis hvordan man kan planlegge og bygge på mindre steder på en måte som er med på å bringe Norge i retning av et klimanøytralt samfunn. De utvalgte pilotprosjektene skal bidra til økt kunnskap og eksempler på hvordan bærekraftig og klimavennlig stedsutvikling kan gjøre mindre steder til gode forbilder. Prosjektet er et samarbeid mellom miljøstiftelsen Zero, TreFokus og Norske arkitekters landsforbund.