Den nye publikasjonen om Framtidens bygder del 1 kan du laste ned eller få tilsendt.

Lær om Framtidens bygder

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 22.10.2014
Hvordan jobber Iveland, Harestua, Mosjøen, Rakkestad, Norddal og Flakstad for å bli klimasmarte bygder? Dette kan du lese mer om i den nye publikasjonen "Framtidens bygder – del 1" som gir et innblikk i de seks første pilotprosjektene som er med i satsningen.

Framtidens bygder er et nasjonal prosjekt støttet av blant andre Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Innovasjon Norge og Landbruks- og matdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det var NAL som sammen med Zero og Trefokus tok inititativ til å starte Framtidens bygder i 2011. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og få fram gode eksempler på hvordan klimavennlig stedsutvikling kan gjøre bygdene mer attraktive.

– Det er mangel på kunnskap om klimavennlig stedsutvikling i mange kommuner. Arbeidet så langt har gitt resultater og positive endringer i de pilotkommunene som deltar, sier Jardar Jensen, Statssekretær i Kommunal- og moderiseringsdepartmentet i innledningen til publikasjonen.

Framtidens bygder bistår kommunene med plan- og utviklingsprosesser og byggeprosjekter, gjennom spisset rådgivning på områder som klimagassverktøy, brukermedvirkning, kvalitetsoppfølgning, transport, mijøvennlig materialer, fornybar energi samt kommunikasjonsarbeid og nettverksbygging.

­– Fem nye kommuner er tatt opp i del 2 av Framtidens bygder slik at det er totalt 10 pilotprosjekter. Å spre kunnskap om prosessene og de resultater som er oppnådd er viktig i Framtidens bygder. Vi håper publikasjonen kan inspirere andre kommuner og bygder til å satse på bærekraftig bygdeutvikling, sier Alf Waage, prosjektleder for Framtidens bygder i NAL.

Publikasjonen gir en smakebit på problemstillinger og resultater i de ulike bygdene. Du kan lese om Framtidens fiskevær på Flakstad i Lofoten, revitalisering av Mosjøen sentrum, landsbykonseptet på Iveland, sentrumsutviklingen på Harestua og energibygda Rakkestad. Felles for prosjektene og en suksessfaktorer er at innovasjon og næringsutvikling kobles med bærekraftig stedsutvikling. Du finner også en liste over kontaktpersoner.

Last ned publikasjonen Framtidens bygder – del 1 (PDF)

Ønsker du å få ett eller flere eksemplarer av publikasjonen tilsendt? Ta kontakt med NAL på  nal@arkitektur.no.

Les mer om Framtidens bygder og de enkelte pilotprosjektene

Eksempelside fra publikasjonen

eksempel oppslag til web