Tidligere utgaver

 • Arkitektur N nr. 07-08/2016

  21.12.2016

  Treet har dype røtter i norsk kultur. Hvordan utvikles dagens trearkitektur? Hva prøver vi å få til, og hvor gode er vi på tre i Norge i dag? Arkitektur N gløtter på døra til et stort og evig aktuelt tema, med artikler og byggpresentasjoner.

 • Arkitektur N nr. 06/2016

  20.10.2016

  En kontorarbeidsplass er tilsynelatende en enkel ting: et bord og en stol. Men kontorbygg er også rammer for et komplekst og skiftende arbeidsliv. Arkitektur N nr. 6 ser blant annet nærmere på dagens kontorbygg og fremtidens arbeidsplassarkitektur.

 • Arkitektur N nr. 05/2016

  15.09.2016

  St. Olavs Hospital i Trondheim er en sjelden type sykehus: det er planlagt som en del av byen; en egen bydel. Arkitektur N ser nærmere på historien, lokaliseringen og organiseringen av bysykehuset.

 • Arkitektur N nr. 04/2016

  21.06.2016

  Det kan ikke være tvil om at fysiske omgivelser påvirker menneskers atferd. Den arkitektoniske rammen vi bygger oss rundt sentrale fellesskapsarenaer blir dermed svært viktig. I anledning av 150-årsjubileet for den norske Stortingsbygningen har Arkitektur N sett på noen av de rommene der demokratiet utspiller seg, fra Sikkerhetsrådssalen i FN-bygningen i New York, til Vest-Saharas eksilparlament i en flyktningleir i Algerie.

 • Arkitektur N nr. 03/2016

  27.04.2016

  – ”Samarbeidet må bygges”, er en temadel i Arkitektur N nr.3-2016 som presenterer status for to norske byøkologiske forsøksområder: Svartlamon i Trondheim og Hauskvartalet i Oslo. Saken inkluderer ”Om samarbeid”, et intervju med sosiologen Richard Sennett.

 • Arkitektur N nr. 02/2016

  15.03.2016

  Forskere fra NTNU og SINTEF har utarbeidet en rapport som blant annet undersøker hvordan de bygde omgivelsene påvirker asylsøkernes livskvalitet, muligheter for integrering og deres forhold til lokalmiljøet. De avdekker urovekkende perspektiver.

 • Arkitektur N nr. 01/2016

  26.01.2016

  I sentrum av Toronto har Snøhetta tegnet et nytt tilskudd til Ryerson University: et bibliotek for den digitale tidsalderen. – Det nye læringssenteret er et forum der studentene og allmennheten kan blande seg, skriver den kanadiske arkitekten Raja Moussaoui.

 • Arkitektur N nr. 08/2015

  11.12.2015

  I mange av de boligene som selges i norske byer i dag er plassen så nøye definert at det egentlig bare er én måte 
å møblere på. I dette nummeret av Arkitektur N ser vi på et utvalg av små prosjekter, for det meste boliger, som åpner for en helt annen frihet.

 • Arkitektur N nr 07/2015

  11.11.2015

  Skoleforskerne Leif Houck og Nina Huynh har foretatt en sammenlignende undersøkelse av undervisningsarealene til yrkesfaglige og studiespesialiserende programmer. De mener at resultatet er nedslående. – Det ser ut som om det er kultur for at elever på yrkesfag kan få undervisningsrom som i mindre grad har godt dagslys og utsyn, sier Leif Houck.

 • Arkitektur N nr 06/2015

  15.10.2015

  Nordmenn ligger på verdenstoppen når det gjelder CO2-utslipp, og utslippene bare øker. I gjennomsnitt slipper hver av oss ut ti tonn CO2 i året. Hva skal til for å redusere tallet til et bærekraftige nivå? I det svenske pilotprosjektet ”One Tonne Life” flyttet en vanlig småbarnsfamilie inn i et klimasmart hus og la om vanene sine. I løpet av seks måneder var de nede i 2,8 tonn pr. år.

 • Arkitektur N nr 05/2015

  03.09.2015

  Det bærekraftige livet er ikke lenger forbeholdt hardbarkede økoentusiaster som vil bygge sitt eget halmhus. I Hurdal skal økolandsbyen i løpet av de nærmeste årene utvides med 175 boenheter. De nye husene har allerede blitt en salgssuksess og økolandsbyen er blitt navet i en bredere bærekraftsatsing i kommunen.

 • Arkitektur N nr 04/2015

  11.06.2015

  Planleggingen av et nytt regjeringskvartal er i gang, og diskusjonen om byggehøyder og antall kvadratmetere går høyt etter offentliggjøringen av de syv forslagene og ekspertkomiteens evaluering. Både politikere, planleggere og publikum ønsker seg et ”levende byrom”. Arkitektur N har vendt blikket nedover fra skyskraperne, og sett på hva som skjer på bakkeplan i de forskjellige forslagene.

 • Arkitektur N nr 03/2015

  23.04.2015

  Dagens uterom for fysisk aktivitet er ikke tilpasset jenter i samme grad som gutter. I dette nummeret av Arkitektur N drøfter landskapsarkitekter og planleggere hva man kan gjøre for å gi jentene de aktivitetsmulighetene de fortjener. Vi presenterer også den nye Høgskolen i Bergen, og du kan lese om gjenåpningen av Alnavassdraget i Grorudparken i Oslo.

 • Arkitektur N nr 02/2015

  11.03.2015

  I dette nummeret av Arkitektur N presenterer vi to nye kulturhus, Stormen i Bodø og Bok & Blueshuset i Notodden. Begge kombinerer mange ulike kulturfunksjoner i ett og samme bygg. Du får se en ny side av nasjonalfotograf Anders B. Wilse, og vi prøver å gi svar på hva tjenestedesign egentlig er, og setter også søkelys på gevinstene ved ombruk av byggematerialer.

 • Arkitektur N nr 01/2015

  10.02.2015

  I dette nummeret av Arkitektur N kan du lese om to energinøytrale kontorbygg, nye hus som er en del av klimaløsningen heller enn en del av problemet. Landskapsarkitekt Inge Dahlman forteller om dialogen han har med landskapet. Vi utforsker mediebegrepets rolle i kunstformidlingen, og fagredaktør Einar Bjarki Malmquist spør til slutt: Kanskje regjeringens beslutning om å rive Y-blokka faktisk skyldtes en kommafeil?

 • Arkitektur N nr 08/2014

  08.12.2014

  I dette nummeret av Arkitektur N presenteres prosjektet i Vardø Restored, som jobber for å gi ny optimisme til en by preget av nedgang og fraflytting. Du kan også lese artikkelen til Anna Minton, som kaller privatiserte høysikkerhetsenklaver i byene et demokratisk problem, og advarer de involverte i utviklingen av regjeringskvartalet i Oslo. Og vi ser på arkitektprogrammet Rural Studio i Alabama, klesbutikken Pepper i Bergen og mye mer.

 • Arkitektur N nr 07/2014

  18.11.2014

  I dette nummeret av Arkitektur N forteller Jan Carlsen og Are Carlsen historien om Hecla, en skandinavisk industrisuksess i New York. Du kan også lese om Villa Tussefaret, vinneren av Betongelementprisen 2014, og Helen & Hards boligtårn på Rundeskogen.

 • Arkitektur N nr 06/2014

  24.10.2014

  Hva mener arkitekter når de bruker ordet ”konsept”? spurte Ingerid Helsing Almaas. Hun fikk forskjellige svar. I dette nummeret skriver også Ola Bettum om parkpolitikk, Alf Haukeland om sentrumsutvikling på Geilo og Ellen Klingenberg om gamle og nye interiører i Asker Rådhus.

 • Arkitektur N nr 05/2014

  03.09.2014

  Diskusjonen om Regjeringskvartalet er ikke over, et vitaliserende skolebygg på Tynset vekker interesse, og kunstner Kalle Grude har bygget hytte. Les mer i nyeste utgaven av Arkitektur N.

kontakt

 • Ingerid Helsing Almaas
  Redaktør 
  Tlf: 915 83 648
  E-post 

  Einar Bjarki Malmquist
  Fagredaktør
  Tlf: 464 33 901
  E-post 

  Janne Solvang
  Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post 

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonssekretær
  Tlf: 465 03 437 
  E-post 

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Annonser:
  annonser@arkitektur.no

  Bankgiro: 
  1607 44 09141
   

  Info_in_English3