Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 05.07.2017

Korte fakta

  • Arkitekt: MDH Arkitekter SA
  • Interiørarkitekt: MDH Arkitekter SA
  • Landskapsarkitekt: MASU Planning
  • Prosjektperiode: 2014 - 2016
  • Arealforbruk: Studenttårn 21 700 m2 , barnehage 2370 m2,

Arkitektens beskivelse

Moholt 50|50 er en utvidelse og fortetting av Moholt studentby i Trondheim. Den eksisterende studentbyen, tegnet av Herman Krag og ferdigstilt i 1965, følger modernistiske idealer med bygninger fritt plassert i landskapet. Ca. 80 lavblokker i tegl på 3-4 etasjer ligger i kjeder eller samlet i små tun.

Det nye prosjektet er en kompakt masterplan som benytter den gamle, sentralt plasserte parkeringsplassen til et tydelig midtpunkt for studentbyen ved å etablere en allmenning hvor over 632 nye studentboliger, studentbarnehage og aktivitetshus plasseres. For å åpne opp og invitere lokalmiljøet på Moholt inn, har alle førsteetasjer offentlige funksjoner.

De nye boligene er samlet i en klynge av fem tårn med ni etasjer. Hver av de ni etasjene er organisert som et kollektiv med 15 enheter. Studentene har eget rom med bad, men deler kjøkken, stue, entré og garderobe. Plangrepets Y-form organiser hyblene effektivt rundt fellesrommet, samtidig som det bryter opp fasaden og gjør tårnene visuelt slankere.

I konkurransen var tårnene tenkt utført i tegl for å harmonere med de eksisterende lavblokkene. For å oppfylle prosjektets ambisiøse energi- og klimamålsetninger, ble det besluttet å bruke massivtrekonstruksjon. I interiøret har det vært et mål å eksponere massivtreelementene gjennom en robust og synlig detaljering. I fasadeledningen er det brukt Kebony furu. For å håndtere en estimert krymping i konstruksjonen, ble det utviklet en ”teleskopfasade”. Tanken er at fasadebordene overlapper hverandre som skjellene på en kongle.

Moholt 50|50 har hatt fokus på bærekraftig utvikling og oppnådd miljømålene om 50% reduksjon av CO2-utslipp i forhold til et TEK10-referansebygg. Valg av massivtre i bærende konstruksjoner, passivhusstandard og eget geovarmeanlegg (nærvarmeanlegg) har vært de bærende miljøelementene i prosjektet. 

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Studenttårn 21 700 m2 , barnehage 2370 m2,

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Moholt Allmenning 1-12, Trondheim, Norge
Kommune: Trondheim
Prosjektperiode: 2014 - 2016
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT)
Arkitekt: MDH Arkitekter SA
Landskapsarkitekt: MASU Planning
Interiørarkitekt: MDH Arkitekter SA
Rådgivere: Høyer Finseth AS (RIB) | Rambøll AS (RIBr) | Brekke & Strand Akustikk AS (RIA)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.