President i NAL, Alexandria Alagard. Visepresidenter i NAL, Halvard Trohaug og Marianne Sætre. Foto: Tommy Ellingsen.

NAL trenger din mening

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 19.04.2017
Arbeidet med å styrke og tydeliggjøre NAL fortsetter. Innspill fra medlemmene er viktig for å kunne utvikle organisasjonen til det medlemmene ønsker. Nå forberedes både digital spørreundersøkelse og diskusjonsmøter i lokalforeningene.

Medlemmenes mening

NALs strategiprosess startet opp i slutten av november, les mer om hvordan vi har organisert prosessen. I løpet av prosessen avholdes tre workshops hvor lokalforeningslederne, studentrepresentatene, styret, ledergruppen i admnistrasjonen samt tillitsvalgt møtes for å diskutere og komme input til behov og løsninger. Det er viktig at alle ledd av organisasjonen er involvert i strategiprosessen - derfor iverksettes nå digital spørreundersøkelse og møter i lokalforeningene - for medlemmenes stemme er viktig.

Ill_strategiprosess

Spørreundersøkelse

I tiden som kommer sendes det ut en digital spørreundersøkelse til NALs medlemmer. I tillegg sendes den til tidligere medlemmer, ansatte og tillitsvalgte. Ulike deler av organisasjonen har ulike behov og ønsker, og det er viktig at vi får med dette i utviklingen av fremtidens NAL.

- Vi håper på god respons på spørreundersøkelsen - vi trenger å vite hva medlemmene ønsker, hva de savner, hva de er fornøyd med, sier president i NAL Alexandria Algard.

Lokalforeningsmøter

I tillegg til spørreundersøkelsen inviteres medlemmene til lokale debattmøter om nettopp NALs fremtid; organisasjonens rolle i samfunnet og for arkitektstanden. Her vil det bli mulighet for deg som medlem å komme og si din mening. Nærmere informasjon om hvor og når møtene finner sted får du via din lokalforening.

Delta

For at vi sammen skal kunne skape et NAL etter medlemmenes behov, trenger vi alle stemmer.
Vi håper du vil delta!

Gjennomførte / planlagte lokalforeningsmøter:

Telemark Arkitektforening: 16. februar
Vestfold Arkitektforening: 17. februar
Møre og Romsdal Arkitektforening: 7. mars
Hedmark og Oppland Arkitektforening: 9. mars
Oslo Arkitektforening 15. mars
Stavanger Arkitektforening: 23. mars
Østfold Arkitektforening: 27. april

 

IMG_5059IMG_5059IMG_5059IMG_5059 

Bilde fra workshopen i Arkitektenes hus, november 2016.

Strategi NAL 23032017_AAF

Strategiprosessen er godt i gang og lokalforeningene har gjennomført møter hvor medlemmer har kommet med innspill til hva NAL bør være i fremtiden. Her er bilde fra møte i Agder arkitektforening 23. mars. Foto: Cecilie Bjerke Skjømming.