Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2017

  Sist oppdatert 04.08.2017

Korte fakta

  • Landskapsarkitekt: Rambøll AS
  • Prosjektperiode: 2015 - 2017
  • Arealforbruk: 4 450 m2

Arkitektens beskrivelse

Torvet ligger i hjertet av renessanseplanen for Kvadraturen med Domkirken som nærmeste nabo. Det består av Øvre og Nedre Torv. Begge torvene er reetablert som følge av nytt parkeringsanlegg under hele torvet. Denne nominasjonen gjelder Nedre Torv.

Det historiske byrommet har fått et moderne løft samtidig som de historiske referansene er ivaretatt. Det har fått et uttrykk tilpasset tid, sted og funksjon i form og materialer. Nye materialer er hensynsfullt tilpasset de gamle; like i proporsjoner og struktur, men med variasjon i farge og steinsort. Gjenbruk av gneisheller og smågatestein har vært premissgivende i utformingen. De gamle ikke-kjøresterke hellene ble lagt langs fasadene der det er uteservering uten fare for tung trafikk. Gamle betongheller er erstattet av granittheller og kvaliteten er således hevet betydelig.

Det er tilrettelagt for torvhandel. 12 torvplasser er markert og nummerert med romertall i granittdekket – de samme tallene som finns i Domkirkeklokka.

Torvet er utformet slik at det kan holdes store arrangementer uten å være ødslig når det er tomt for folk. Et vannarrangement med 15 dansende vannstråler gir liv og lyd på gulvet i byens storstue. Belysning, skilt, stolper og benker er plassert i en langsgående møbleringssone. Dette gjør at gangsonen holdes fri for innretninger, og ledelinjene er integrert i dekket. Det er tilrettelagt for at flaggstenger, juletrefot og bannerfester enkelt skal kunne settes opp og tas ned ved ulike anledninger.

Torghandel med grønnsaker og blomstersalg, uteservering, vannarrangement, benker og blomstertårn, vil bidra til at Nedre Torv er gjenskapt som et attraktivt møtested.

Torvet er utformet av Rambøll AS i samarbeid med Kristiansand kommune, samt Veidekke AS.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 4 450 m2

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Rådhusgata, 4611 Kristiansand
Kommune: Kristiansand
Prosjektperiode: 2015 - 2017
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Kvartal 32 AS
Landskapsarkitekt: Rambøll AS
Rådgivere: Rambøll, avd. Kristiansand (landskapsarkitektene Hanne Alnæs og Silje Aasgrav), ViaNova AS (fallplan.), Fontene-Teknikk AS (vannarrangement), Lyskonsult AS (belysning)