Ambisjonene for Engeslandstunet vekket begeistring hos miljøvernminister Tine Sundtoft. På bildet er Sundtoft flankert av Trond Eirik Jaabæk og Arild Tveide fra Engeslandstunet og daglig leder i ZERO, Marius Holm.

Null utslipp og lokalt trevirke

Tekst Alf Waage Sist oppdatert 19.11.2014
Ambisjonene for Engeslandstunet er høye, noe som vekket interessen hos deltakerne på årets Zerokonferanse. Engeslandstunet inngår blant de 10 utvalgte pilotprosjektene i satsingene Framtidens bygder som drives av NAL i samarbeid med TreFokus og miljøstiftelsen ZERO.

Årets Zerokonferanse fokuserte på hvilke brikker som må på plass dersom Norge skal bli et nullsutslippssamfun i 2030.

- Kommunene rår over virkemidler som kan påvirke godt over 20 prosent av Norges totale klimagassutslipp. Engeslandstunet er et eksempel på en bygd og en kommune som går foran og viser vei for de andre, uttaler Ingvild Kilen Rørholt i ZERO.

Engeslandstunet er en del av en større omstillingsprosess for bygda Engesland i Birkenes kommune i Aust-Agder. Lokalt engasjement og dugnadsvilje er bærebjelken i omstillingsarbeidet. Bygdefolket kjøpte for noen år siden den gamle butikken og 20 mål tomt. Arkitektkontoret Snøhetta er nå engasjert for å utarbeide en mulighetsstudie for Engeslandstunet som inneholder ny butikk, næringslokaler, aktivitetshus og leiligheter. Sammen med NAL, TreFokus og ZERO har oppdragsgiver utarbeidet ambisiøse mål for prosjektet; null utslipp i et livsløpsperspektiv og utelukkende bruk av lokalt trevirke, både hugget og foredlet lokalt.

Dersom Norge skal nå sine mål om kutt i klimagassutslippene må flere tenke og handle som de gjør på Engesland. Prosjektet Framtidens bygder har som mål å vise hvilke positive forutsetninger småstedene har til å vise vei mot en utslippsfri fremtid.

Les mer om Engeslandtunet her