Øverst: OAFs styre 2017-2018, fra venstre: Daniel Tabacaru, Ingrid Sletten, Magnus Boysen, Joakim Skajaa (leder), Barbro Grude Eikseth, Espen Vatn, Anna Vik Aniksdal Nederst: OAFs styre 2016-2017, fra venstre: Daniel Tabacaru, Ingrid Sletten, magnus Boysen, Caroline Støvring, Trine Lise Sonne, Jonas Gunerius larsen, Iwan Thomson, Eva bakke Negård

Ny leder og et nytt styre i Oslo Arkitektforening

  Sist oppdatert 01.07.2017
1. juli tiltrer nye tillitsvalgte i OAFs ulike råd og komiteer. Ikke minst så får OAF en ny styreleder Joakim Skajaa, som er valgt til å lede foreningens arbeide i to år fremover. Skajaa er Sivilarkitekt MNAL utdannet fra Bergen Arkitekthøgskole (2004). I tillegg til å være partner i Eriksen Skajaa Arkitektkontor, underviser han på Bergen Arkitekthøgskole og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Kontorets arbeider bærer preg av samfunnsengasjement. Det er med stor glede at avtroppende styre nå overlater roret til Skajaa så vel som de andre nye styremedlemmene.

joakim_600x0

Det har vært overlapp i senere tid med felles styremøte før sommeren der en rekke løpende saker er diskutert. Avtroppende/påtroppende styreleder har i fellesskap deltatt i møter på Stortinget, med presidenter i NAL, NIL, NLA, representanter i Arkitektenes Hus eiendom, m.m.

Vi har i nyere skrevet uttalelse om HANDLINGSPLAN FOR ØKT BYLIV I OSLO, uttalelse om BOLIGVEKSTUTVALGETS INNSTILLING og til NY KOMMUNEPLAN.

OAF Seniors program for høsten er allerede på plass. Kveldsmøter og forelesninger er under planlegging. Likeså debattmøte tilknyttet prosjektet «Letters to the Mayor» i regi av Oslo Arkitekturtriennale. En begivenhetsrik høst gås i møte.

Det rettes en stor takk til alle tillitsvalgte i OAF i året som har vært. Alle har levert og aktiviteten har vært høy i OAFs Programkomité, Pris- og stipendkomité, Sundts komité, Arkitektenes Rådgivningstjeneste, OAF senior, Finansrådet og ikke minst i styret.

Styret 2016-2017 har vært en dedikert gjeng. Jeg vil påstå at vi har vært beslutningsdyktige i en rekke saker med tillit til at et bredt sammensatt styre til sammen skal klare å representere et tverrsnitt av foreningens nesten 2000 medlemmer i Oslo og Akershus. Å ture å mene har vært viktig. For å sitere Sverre Fehn «Likegyldighet er det verste, harmoni er det nest verste.»

Det blir spennende å følge saker som nytt Regjeringskvartal videre, der forhåpentligvis både kunstnere og arkitekter gis et større faglig spillerom fremover. Det blir også spennende å følge pågående organisatoriske prosesser i NAL. OAF var i fjor initiativtaker til representantskapets vedtak om en Fornyelsesprosess som skal konkluderes i løpet av 2017/2018. En prosess vi mener har stort potensiale til å gagne forbundet, medlemmene og indirekte også arbeidet med fagets rammevilkår.

Takk for det gamle, velkommen det nye – og ikke minst riktig god sommer!

 

Caroline Støvring,

På vegne av OAFs styre 2016-2017