Illustrasjon fra konkurranseprogrammet som viser steder med Finnebosetning på Østlandet.

Ny museumskonkurranse!

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 24.08.2017
Etter sommerferien blir det utlyst ny åpen arkitektkonkurranse om museumsbygg. Denne gangen nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya, Grue Finnskog.

Etter en lang prosess er det nå like før utlysning av arkitektkonkurranse for et nytt museumsbygg.

Norsk Skogfinsk Museum leier i dag gamleskolen på Svullrya som administrasjon for sin virksomhet og har fra før ikke eget museumsbygg. Et nytt museumsbygg er svært etterlengtet og snødvendig – ikke minst i formidlingssammenheng. Museet har svært store samlinger – over 350.000 enheter; blant annet 36.000 gjenstander, 250.000 foto, lydarkiv på nærmere 1000 timer og eier/forvalter 166 bygninger i kommunene Kongsvinger, Grue og Åsnes. Det nye museet skal være 1600 m2 som er halvparten av behovet selv om man ser bort fra magasinbehov. Dette er en utfordring, men vi ser fram til mange spennende forslag til hvordan våre behov best mulig kan løses. Dette blir en åpen EU-konkurranse og vi håper og tror dette vil ses på som en spennende konkurranse; ikke minst for landets mange dyktige arkitekter.

Det nye museet vil ligge i gangavstand fra friluftsmuseet Finnetunet ved elva Rotna og like inntil Fylkesvei 201 som er forbindelse mot Sverige bare 11 km unna. Beliggenheten har et potensiale på ca 2 millioner mennesker i en avstand som gjør dagsbesøk mulig.

Følg videre med på saken i august!

Skjermbilde 2017-06-29 kl. 13.05.00

Illustrasjon fra konkurranseprogrammet