Visjon for det nye Fosnavåg. Illustrasjon: Ghilardi+ Hellsten Arkitekter

Gode forutsetninger for å lykkes i Fosnavåg

Tekst Alf Waage / NAL Sist oppdatert 01.07.2015
Parallelloppdraget "Byutviklingsprosjekt for Fosnavåg" er avsluttet og evalueringsrapporten er nå ferdigstilt. I Norske arkitektkonkurranser (NAK) nr. 458 kan du lese mer om de tre forslagene.
I rapporten redegjør evalueringskomiteen for sine vurderinger av de tre forslagene, i tillegg til å gi noen klare råd og anbefalinger for kommunens videre arbeid. Parallelloppdraget har vist at det er et stort potensial for fortetting i Fosnavåg. Et variert boligtilbud i sentrum, gode byrom og en prioritering av myke trafikanter står sentralt i alle de tre forslagene.
 
– Kombinasjonen av politikere som har vilje og et offensivt næringsliv gjør at Fosnavåg har gode forutsetninger for å lykkes i omstillingen til et grønnere og smartere samfunn. Nå er det viktig at de klarer å enes om en felles visjon og en videre prosess som er åpen og inkluderende, sier Alf Waage, prosjektleder for Framtidens bygder. 

Last ned evalueringsrapporten (NAK nr. 458) her
 
NAK 458_Fosnavåg