Pilotprosjekter

 • BREKSTAD

  Kystbyen Brekstad i Ørland kommune er en bærekraftig fortetting av eksisterende sentrum der områdets utforming skal inspirere til en klimavennlig livsstil.

   

  Prosjektansvarlig: Heidi Fossland, Ørland kommune

  Ansvarlig for områdeplanlegging: Oddgeir Myklebust, Ørland kommune

  Rådgivende firmaer: Helen & Hard, Dyrvik arkitekter og CF Møller med samarbeidspartnere 

 • KVITESEID

  Et bærekraftig bygdesentrum med langsiktige ambisjoner om økt tilflytting og nye arbeidsplasser 

   

  Prosjektansvarlig: Kviteseid kommune, Elisabeth Lid

  Rådgivende firmaer: Feste Grenland

 • FOSNAVÅG

  Ny klimavennlig bydel i tilknytning til sentrumskjernen


  Prosjektansvarlig: Jarl Martin Møller Utviklingsleiar

 • ENGESLAND

  Dugnadsbasert revitalisering av sentrum med sikte på lokal nærngsutvikling og stedsegen, fremtidsrettet arkitektur


  Prosjektansvarlig: Trond Eirik Jaabæk, Prosjektleder

  Rådgivende firmaer: Snøhetta AS

 • FLAKSTAD

  Framtidens fiskevær skal utforske miljøgevinstene ved å kombinere bolig, turisme og fiskeri i havneområder som tidligere har vært forbeholdt fiske og fiskerirelatert næring. 

   

  Prosjektansvarlig: Flakstad kommune

 • MOSJØEN

  Mosjøen sentrum skal utvikles til et attraktivt bolig- og handelsområde med fokus på bærekraftige og klimavennlige løsninger. 

   

  Prosjektansvarlig: Vefsn kommune
  Rådgivende firma: Idébanken (medvirkningsverksted) 

 • IVELAND

  ”Åkle” er et landsbykonsept og representerer et tydelig brudd med Iveland kommunes tidligere planlegging og utbygging. Med dette prosjektet går Iveland fra ”spredt” til ”tett” stedsutvikling. 

   

  Prosjektansvarlig: Iveland kommune / Byggmester Jørgen Dovland AS

  Rådgivende firmaer: Ola Roald Arkitektur AS

 • NORDDAL

  Arkitektkonkurransen ”Verdsarvbustaden” med fokus på å utforske potensialet som ligger i å jobbe med miljø og bærekraft i et helt lokalt perspektiv.

   

  Prosjektansvarlig: Møre og Romsdal arkitektforening
  Rådgivende firmaer: Gaia arkitekter v/ Frederica Miller

 • HARESTUA

  Sagparken utvikles til å bli et nytt bolig- og næringsområde på Harestua med gangavstand til togstasjon, eksisterende boligområder og sentrumskjerne, i tillegg til skole, barnehage og idrettsanlegg.

   

  Prosjektansvarlig: Lunner allmenning
  Rådgivende firmaer: Civitas, Ghilardi Hellsten arkitekter i samarbeid med Civitas har utarbeidet en stedsveileder

 • RAKKESTAD

  Prosjektet “Energibygda” utforsker  hvordan landbruket i framtiden kan bli en energileverandør, parallelt med utviklingen av et pilotanlegg som viser ulike løsninger for småskala energiproduksjon i from av solceller, solfangere og en minivindmølle.

   

  Prosjektansvarlig: Rakkestad kommune
  Rådgivende firmaer: Enmira AS (tidligfase/prosjektutvikling)