Plan for sentrumsutvikling + generalforsamling i TAF

  Sist oppdatert 23.05.2017
TAF inviterer til presentasjon av Plan for sentrumsutvikling + generalforsamling tirsdag 23.mai kl 1800 @ Sosiologisk Poliklinikk (Brattørgata 8).

 nal_logo_presentasjon_6nal_logo_presentasjon_6nal_logo_presentasjon_6 

PLAN FOR SENTRUMSUTVIKLING + GENERALFORSAMLING I TAF 2017

  • Tid: tirsdag 23.mai kl 1800
  • Sted: Sosiologisk Poliklinikk (Brattørgata 8)
  • 1800 Generalforsamling (det serveres pizza ! )
  • 1900 Plan for sentrumsutvikling (presentasjon: Trondheim kommune)
  • Sosialt samvær 

Plan for sentrumsutvikling som verktøy for et attraktivt og levende bysentrum!

I kveld får vi besøk av Grete Hennissen fra Trondheim Kommune som vil snakke om arbeidet med ny sentrumsplan, og Øystein Bull-Hansen fra Bylivssenteret til NAL, som vil snakke om deres arbeid og erfaringer med byutvikling.

Trondheim har en visjon om et attraktivt og levende bysentrum. Hvordan kan Plan for sentrumsutvikling bidra til å oppnå denne visjonen?

Bystyret i Trondheim kommune bestilte i desember 2016 en Plan for sentrumsutvikling for Trondheim. (Rådmannen ble i tillegg bedt om å følge opp vedtak om revidering av Midtbyplan og Gatebruksplan for Midtbyen som en del av arbeidet med Plan for sentrumsutvikling.)

BYLIVsenteret er et initiativ i regi av Norske arkitekters landsforbund (NAL). Gjennom forbildeprogram som Framtidens byer og Framtidens bygder har de bygget opp betydelig kunnskap og erfaring om bærekraftig stedsutvikling – og hva som faktisk fungerer. BYLIVsenteret bistår kommuner i deres egne stedsutviklingsprosesser, hvor målet er å skape byer og lokalsamfunn hvor folk kan leve gode, sosiale og klimavennlige liv.

Trondheim kommune, Trondheim BoBy og TAF inviterer til innspillsmøte om Plan for sentrumsutvikling. Trondheim kommune ønsker innspill til planen før den legges fram for politisk behandling og legges ut på høring sommeren 2017. I tillegg får vi besøk av Øystein Bull-Hansen som er fagansvarlig for Bylivssenteret og som har mange års erfaring fra planlegging i Drammen. Han vil snakke om Bylivssenteret og de erfaringene de har fra tidligere prosjekter.

a-guide-to-trondheim-3a-guide-to-trondheim-3

bilde: norwaytravelguide.no 

 

Dagsorden, generalforsamling:

1.      Godkjenning av innkalling
2.      Valg av møteleder
3.      Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
4.      Årsberetning
5.      Regnskap 2016 (status mht. økonomi)
6.      Valg av styre og valgkomité

Dokumentene til generalforsamlingen legges fram i møtet, samt at de kan lastes ned her på denne siden. 

Vel møtt!