Aasmund Bunkholt (i midten) og Ingvild Kilen Rørholt (til høyre) er to av flere fagrådgivere i Framtidens bygder. Her i samtale med Magne Bergseth fra prosjektet "Verdsarvbustaden" i Norddal.

Prosjektrådgivning

Tekst Alf Waage Sist oppdatert 03.03.2014
Pilotprosjektene i Framtidens bygder får tilgang på omfattende faglig rådgivning både fra de tre samarbeidspartnerne Norske arkitekters landsforbund, TreFokus og Zero, samt eksterne fagrådgiver.

Spisset rådgivning tilpasset problemstillingene i hvert enkelt pilotprosjekt, sammen med målbare klima- og miljøambisjoner, skal bidra til effekter som kan måles i tillegg til prosesser som kan brukes av andre. For å sikre måloppnåelse i hvert enkelt pilotprosjekt legger vi stor vekt på fleksibel og tilpasset rådgivning. Målet for prosjektrådgivningen er å bidra til å skape de beste pilotprosjektene ved hjelp av den beste fagkompetansen.

Rådgivningen, kompetansen og verktøyene som tilbys tar utgangspunkt i de fire fokusområdene som vurderes som viktigst for å oppnå målene i Framtidens bygder.

Fokusområder
- areal og transport
- byggeri
- energiproduksjon
- bokvalitet og attraktivitet

Verktøy
- klimagassregnskap
- kvalitetsprogram
- kvalitetsoppfølgingsplan
- metoder for brukermedvirkning
- arkitektkonkurranser
- KVIKKT (Kvantifisering av kommunale klimatiltak)

kontakt

  • Øystein Bull Hansen
    Prosjektleder
    Tlf: 481 13 596
    E-post

    Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1Framtidens bygder logo-1