Redaksjonen

  Sist oppdatert 06.01.2017

Redaksjon

 

Annonser

Redaktør: Ingerid Helsing Almaas
Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design)

Redaksjonssekretær: Åsne Maria Gundersen

e-post: redaksjon@arkitektur-n.no

Interiør: Merethe Strømmen
Landskap: Ingrid Haukeland, Thea Kvamme Hartmann

 

Adresse: Josefines gate 34, 0351 Oslo
Telefon: 23 33 25 00/465 03 437 
www.arkitektur-n.no
Bankgiro: 1607 44 09141

Utgiver: Norske arkitekters landsforbund
Arkitektur N er også organ for Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening samt Norske landskapsarkitekters forening

Redaksjonsråd: Knut Bjørgum, Espen Johnsen, Mari Lending, Thomas McQuillan, Oddvar Skjæveland

Fagråd: Einar Dahle, Per Kr. Monsen, Per Rygh

Vitenskapelig fagfellevurdering: Jonny Aspen, Oslo Katja Grillner, Stockholm Anne Grete Hestnes, Trondheim Anders V. Munch, Odense

For signerte artikler står forfatteren selv ansvarlig.  Artiklene indekseres i Architectural periodicals index, Avery index m.fl.
ISSN 1504-7628

Trykk: Fix Repro AS

 

 

 

Produktannonser: 
Tel.: 917 72 217
annonser@arkitektur.no


Bestill abonnement

Abonnementspriser: 8 nummer i året:
Norge: kr. 1080,-
Europa og resten av verden: kr. 1235,- 
Løssalg: kr. 149,-

 

 

kontakt

 • Ingerid Helsing Almaas
  Redaktør 
  Tlf: 915 83 648
  E-post 

  Einar Bjarki Malmquist
  Fagredaktør
  Tlf: 464 33 901
  E-post 

  Janne Solvang
  Grafisk design
  Tlf: 407 24 795 
  E-post 

  Åsne Maria Gundersen
  Redaksjonssekretær
  Tlf: 465 03 437 
  E-post 

  Utgiver: 
  Norske arkitekters landsforbund
  Josefines gate 34, 0351 Oslo
  Telefon: 23 33 25 00

  Bankgiro: 
  1607 44 09141